Březnice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 1478

Uzavření sběrného dvora Březnice

Datum: 29. 10. 2020

Sběrný dvůr Březnice je až do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení

Uzavření místní knihovny Březnice

Datum: 28. 10. 2020

Místní knihovna Březnice je až do odvolání uzavřena.
Děkujeme za pochopení

Přehled aktuálních krizových opatření

Datum: 27. 10. 2020

Přijatá krizová opatření na jednání vlády ČR dne 26. října 2020, s účinností od 0:00h dne 28. října 2020 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59h (očekávané prodloužení Nouzového stavu +30 dní do 3. prosince 2020):

I. Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR
Nad rámec stávajících omezení a zákazů budou platit nově níže vyznačené zákazy a nařízení:

Zakazuje se volný pohyb od 21:00h do 4:59h s výjimkou cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, ústavního činitele, výkonu povolání, činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení kriz. situací, ochrany zdraví, poskytování soc. a zdrav. péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, nedokladných cest z důvodu ochrany života, zdraví, majetku aj. zákonem chráněných zájmů, venčení psů do 500 m od místa bydliště.

Zakazuje se volný pohyb od 5:00h do 20:59h s výjimkou cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, cest za rodinou a osobami blízkými, k obstarání základních životních potřeb a to i pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc), do zařízení zdrav. a soc. služeb, zař. veterinární péče, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, do přírody, parků a na chatu a pobytu zde, za účelem vycestování z ČR, dále účast na svatbě a pohřbu v počtu osob větším než 10 osob, návštěvy hřbitova a cest do místa bydliště.

Nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnou míru, dále pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců jedné organizace, osob vykonávajících podnikatelskou činnost nebo činnost, ke které jsou povinny podle zákona, děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách). Nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud to vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám lze.


II. Omezení obchodu a služeb
Nad rámec stávajících omezení a zákazů bude platit nově níže uvedené:

Zákaz
- maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách - výslovně zde nově nepatří prodej nábytku, koberců a jiných podlahových krytin,
- prodeje na tržištích, v tržnicích a mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej s výjimkou pojízdných prodejen, které zajišťují prodej v obcích, kde potraviny a drogistické zboží nelze zakoupit v jiné provozovně, dále se nevztahuje na farmářské trhy (prodej pouze základních potravin vyrobených na území ČR),
- maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách v neděli a v pondělí až v sobotu mezi 20:00h až 4:59h, nevztahuje se na čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, železničních stanicích, autobusových nádražích, prodejen ve zdrav. zařízeních, provozovnách strav. služeb.

Omezení
- provozu poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně péči, která je hrazena alespoň částečně z veřejného zdrav. pojištění,
- provozu květinářství, v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše 2 zákazníků,
- provoz farmářských trhů, zakazuje se konzumace na místě, odstupy mezi prodejními místy jsou nejméně 4 m, v jeden čas se na ploše tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400m2.

Nabídka pomoci pro spoluobčany

Datum: 23. 10. 2020

Kdo by (zejména ze starších spoluobčanů) potřeboval nakoupit, něco zařídit ve Zlíně nebo cokoli jiného, s čím můžeme pomoci, volejte prosím přímo starostovi na tel. 725 121 093.

Krizová opatření k 22. říjnu 2020

Datum: 22. 10. 2020

I. Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR
Zakazuje se volný pohyb s výjimkou jsou zejména cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, cest za rodinou a osobami blízkými, k obstarání základních životních potřeb a to i pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc), do zařízení zdrav. a soc. služeb, zař. veterinární péče, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, do přírody, parků a na chatu, za účelem vycestování z ČR, dále účast na svatbě a pohřbu v počtu osob větším než 10 osob, návštěvy hřbitova a cest do místa bydliště.

Nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnou míru, dále pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců jedné organizace, osob vykonávajících podnikatelskou činnost nebo činnost, ke které jsou povinny podle zákona, děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách).

Omezuje právo pokojně se shromažďovat na nejvýše 100 osob, ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a zachování rozestupů mezi skupinami účastníků a roušek.

Doporučuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Dále doporučuje zaměstnancům zajišťujícím služby a činnosti jako bezpečnost, vnitřní pořádek, řešení kriz. situací, ochranu zdraví, poskytování soc. a zdrav. péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, omezit přímý kontakt se zákazníky.

II. Omezení orgánů veřejné moci
Nad rámec stávajícího opatření (omezení úředních hodin, kontaktu s veřejností, aj.) se dále ukládá:
omezení práce na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, zejména chod veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády ČR směřujících k dosažení cílů nouzového stavu (ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí uvedená opatření nutná k ochraně zdraví, uvedena v plném znění),

zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, nutným pro zachování činnosti,

zajištění činnosti, tak aby případné karanténní opatření části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost (směny, home office).

III. Omezení obchodu a služeb
Nad rámec stávajících omezení a zákazů nově níže uvedené:
zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách (některé výjimky - potraviny, benzínky, drogerie, lékárny, prádelny, čistírny, servisy vozidel, odtahové služby, zásilkovny, prodej jízdenek, prodej zahrádkářských potřeb, květinářství, galanterie, pohřební služby, domácí potřeby, sběr a výkup surovin – kompletní výčet v opatření),

dále se zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské činnosti, byla nařízena pracovní povinnost, cizincům, osobám, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace a osobám, kterým ubytování sjednal stát nebo územní samosprávný celek za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdrav. a soc. služeb nebo ubytování osob bez domova, dokončení ubytování před účinností tohoto usnesení.

Informace římskokatolické farnosti Březnice k aktuálním opatřením

Datum: 21. 10. 2020

Duchovní správce farnosti Jaroslav Polách,
oznamuje všem občanům Březnice, že od čtvrtka 22.října platí v kostele nová pandemická opatření.
Na veřejné bohoslužbě může být pouze celebrant + max. 1 osoba. Pohřby mají dovolený počet účastníků 10. Jde o dočasná, avšak maximální omezení kontaktů mezi lidmi.
Mše svatá bude sloužena bez účastí veřejnosti v dané termíny na dané úmysly.
Duchovní správce je k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům v kostele vždy 30 minut po mši svaté nebo po domluvě telefonem.
Můžeme se sjednotit v modlitbě růžence doma, každý večer ve 20 hodin.

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR a změna krizového opatření s účinností od 21. října 2020

Datum: 20. 10. 2020

1. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 21. října 2020 - beze změny platí stávající pravidla, nově zákaz pohybu a pobytu bez roušky nebo jiné ochrany dýchacích cest v motorových vozidlech, a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, v obou případech s výjimkou členů jedné domácnosti.
2. Hlášení poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče od 21. října 2020 - povinnost hlášení přijetí pacientů na hospitalizaci a hlášení případných změn na „těžký stav“.
3. Protiepidemická opatření poskytovatelů zdravotních a pobytových sociálních služeb od 21. října 2020 - nařizuje všem poskytovatelům vyčlenit prostory pro osoby Covid+, vyčlenit zaměstnance pečující jen o tyto osoby pokud to personální stav umožňuje, pravidelně sledovat zdravotní stav pacientů/klientů, stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění.
4. Změna krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 21. října 2020 - stávající omezení beze změny, nově se umožňuje výuka ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, praktické vyučování a příprava studentů zdravotnických oborů ve zdrav. zařízeních a zařízeních soc. služeb.

(Prakticky se běžného provozu týká pouze bod č. 1, tedy nová povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest i ve venkovních prostorách.)

Upozornění na provádění deratizace v obci Březnice

Datum: 20. 10. 2020

Ve dnech 22.10., 27.10. a 30.10 bude prováděna velkoplošná deratizace obce Březnice. Akci zabezpečuje firma Miloslav Šiška se sídlem v Březnici. Bude provedeno ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců.
Pokud to situace vyžaduje obraťte se prosím přímo na pracovníky deratizační firmy nebo nahlaste požadavky na obecní úřad, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.

Nové číslo časopisu Naše dědiny

Datum: 19. 10. 2020

V zálžce Časopis Naše dědiny si můžete stáhnout nové (říjnové) číslo:

Omezení veřejné dopravy ve Zlínském kraji od 18.10.2020

Datum: 15. 10. 2020

V důsledku epidemiologické situace kvůli šíření covid-19, a z toho vyplývajících omezení, dochází od 18.10.2020 k dílčímu omezení autobusové dopravy na území Zlínského kraje.

Oznámení supermarketu ENAPO - změna otevírací doby

Datum: 12. 10. 2020

Supermarket ENAPO Březnice oznamuje, že po dobu nouzového stavu bude otevřeno pouze do 14:00.
Děkujeme za pochopení

Zrušení schůze ČČK Březnice

Datum: 11. 10. 2020

Český červený kříž Březnice oznamuje, že plánovaná schůze ve středu 21.10.2020 se z důvodu současných nařízení a omezení vlády konat NEBUDE.
Děkujeme za pochopení

Změna úředních hodin OÚ Březnice

Datum: 10. 10. 2020

V souvislosti s přijetím krizových opatření se dočasně mění úřední hodiny OÚ Březnice následovně:
Pondělí 08-12 14-15
Středa 08-12 14-15
V ostatní dobu po telefonické domluvě na tel. 577 991 165, popř. 725 121 093.

Zrušení zájezdu ČČK do Lednice

Datum: 3. 10. 2020

Český červený kříž Březnice oznamuje, že plánovaný zájezd do Lednice 10.10.2020 se vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu ruší. Děkujeme za pochopení.

Kontejner na starý papír pod ZŠ

Datum: 30. 9. 2020

Pod základní školou je umístěn kontejner na starý papír. Vzhledem k výkupním cenám papíru naposledy. Nevozte sem prosím kartony - pouze noviny a časopisy.
Děkujeme

Přechod na DVB-T2 - informace České televize

Datum: 28. 9. 2020

V České republice probíhá druhá vlna televizní digitalizace. Po dočasném pozastavení přechodu na nový vysílací standard DVB-T2 aktualizovala vláda České republiky termíny pro vypínání stávajících sítí. Ve středu 30. září 2020 vypnou vysílání ve standardu DVB-T na 33. kanálu vysílače Zlín – Tlustá hora a Valašské Klobouky - Ploštiny, což se dotkne řady obcí ve Zlínském kraji. Aby Česká televize poskytla svým divákům dostatek času na přeladění, spustila vysílání v novém standardu DVB-T2 již v březnu roku 2018, a to na 26. kanálu. Obyvatelé domácností, kteří stále přijímají signál z končící platformy DVB-T, tak mohou na nový standard přeladit již nyní.

Jelikož se jedná o náročný proces, rádi bychom Vám i občanům Vaší obce nabídli pomoc.

S jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu přeladění nebo jiných technických problémů se můžete obrátit na naše divácké centrum na čísle 2 6113 6113, případně na e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz. V příloze si můžete stáhnout přehledný leták, který proces přechodu na DVB-T2 vysvětluje.

Vývoz popelnic 28.09.2020 - ve státní svátek

Datum: 27. 9. 2020

Vývoz komunálního odpadu proběhne v pondělí 28.09.2020 (ve státní svátek) beze změny - klasicky - jako každé pondělí.

Informace ENAPO Březnice

Datum: 26. 9. 2020

Supermarket ENAPO Březnice oznamuje, že v den státního svátku – v pondělí 28.09.2020 bude zavřeno.
V úterý 29.09.2020 bude v době 07:30 – 11:30 prodejna uzavřena – nepojede elektřina.
Děkujeme za pochopení

Uzavření sběrného dvoru Březnice dne 28.09.2020

Datum: 25. 9. 2020

V pondělí 28.09.2020 bude sběrný dvůr Březnice uzavřen - je státní svátek.
Děkujeme za pochopení

Nové číslo časopisu Naše dědiny

Datum: 22. 9. 2020

V záložce časopis Naše dědiny si můžete stáhnout aktuální číslo (září 2020):

Zrušení Gulášfestu a Svatováclavského koncertu

Datum: 21. 9. 2020

Vzhledem k aktuálním nařízením a mimořádným opatřením KHS Zlín se pořadatelé Gulášfestu a Svatováclavského koncertu omlouvají - ale obě tyto akce jsou letos ZRUŠENY.
Děkujeme za pochopení.

Oznámení TJ SOKOL Březnice - uzavření sokolovny od 19.10.2020 do 31.12.2020

Datum: 20. 9. 2020

TJ SOKOL Březnice oznamuje, že od 19.10.2020 do 31.12.2020 bude z důvodu rekonstrukce sokolovna pro veškeré aktivity uzavřena.
Děkujeme za pochopení

E.ON - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum: 18. 9. 2020

V příloze je ke stažení aktuální oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 29.09.2020 od 07:30 do 11:30. Týká se centra Březnice - výčet všech čísel popisných je ke stažení v příloze:

Oprava mostu "Za Trňákovo" - uzavření komunikace

Datum: 17. 9. 2020

V pondělí 21.09.2020 začne oprava mostu Za Trňákovo (pod hospodou).
Cesta na místní část "Trňákovo" bude dočasně neprůjezdná – maximálně do 17.10.2020. Bude zde zbudována provizorní lávka pro pěší.
Děkujeme za pochopení

Fotbalové utkání starších pánů Březnice Dolní konec vs Horní konec

Datum: 15. 9. 2020

Obec Březnice ve spolupráci s SK Březnice připravuje na sobotu 26.09.2020 přátelské fotbalové utkání starších pánů (=nad 35let) Dolní konec Březnice vs Horní konec Březnice.
Tento zápas se uskuteční v rámci Gulášfestu - začátek zápasu ve 13:00.
Závazný zájem hlaste prosím na mail: starosta@breznice-zlin.cz popř. na tel. 725 121 093 :-)

Březnický gulášfest 2020 - pozvánka SK Březnice

Datum: 15. 9. 2020

SK Březnice ve spolupráci s obecním úřadem vyzývají obyvatele, či organizace z Březnice i okolních obcí a všechny, kdo mají zájem o:

Soutěž ve vaření
„Březnický guláš“
spojený s „fotbálkem starších pánů“

v sobotu 26.09. 2020. od 10hod.

Program:
10:00 - 10:30 prezentace soutěžících týmů a výběr místa k vaření
10:30 - 11:00 přivítání soutěžících a zahájení soutěže
11:00 - 15:00 vaření guláše
14:00 doprovodný program – živá hudba
15:00 - 15:45 hodnocení guláše porotou a diváky,
vyhlášení oficiálních výsledků
13:00 fotbálek starších pánů a volná zábava v prostorách
sportovního klubu


Od 14 h. proběhne hudební odpoledne se skupinou ESO

Termín konání: sobota 26. 09. 2020 od 10:00 hod. za každého počasí

Místo konání: areál Sportovního klubu Březnice.

Soutěže se mohou účastnit dobrovolné týmy (organizace) s libovolným počtem členů s vlastním názvem. Soutěžící si zajistí vlastní suroviny k vaření vybraného druhu guláše, kotlíky (včetně dříví na otop), hrnce, plynové, či el. vařiče, utěrky a kuchařské potřeby k vaření. V případě nepřízně počasí doporučujeme si zajistit vhodný přístřešek.

Hodnocení soutěže: pořadí na 1. až 3. místě určí porota, pořadí na dalších místech se nebude určovat. Dále bude vyhodnocen guláš, který získá nejvíce hlasů od ostatních návštěvníků soutěže. Vyhodnocen bude také vařící tým s nejnápaditější výzdobou vařícího místa. Vítězné týmy budou odměněny věcnými cenami. Každý soutěžící tým obdrží upomínkový předmět.

Na Vaši účast se těší pořadatelé. Na zajištění průběhu soutěže se podílejí: Obecní úřad Březnice, Sportovní klub Březnice
STARTOVNÉ ZA TÝM SE NEPLATÍ!!!

Informace TJ SOKOL Březnice k rekonstrukci sokolovny a okolí

Datum: 14. 9. 2020

TJ SOKOL Březnice upozorňuje, že ode dnešního dne - tj. od 14.09.2020 do 31.12.2020 bude probíhat rekonstrukce venkovního hřiště a budovy sokolovny.
Proto je vydán zákaz vstupu do areálu sokolovny, vyjma cvičících a účastníků soukromých akcí.
Apelujeme zejména na rodiče, aby tuto skutečnost oznámili svým dětem - areál sokolovny je v současné době staveniště - hrozí nebezpečí úrazu.
S ohledem na nutnost vyčerpání dotace do 31.12.2020 může vzniknout potřeba provádění prací i o víkendech. Proto předem děkujeme za pochopení při případném zvýšení hlučnosti na staveništi.
T.J. Sokol Březnice

Myslivci uklízí Česko

Datum: 13. 9. 2020

Myslivecký spolek Kříby Bohuslavice - Březnice, z.s. se dne 13.09.2020 zapojil do celorepublikové akce “Myslivci uklízí Česko”. V 8:00 hod. se členové MS a dobrovolníci sešli na myslivecké chatě. Zde po uvítání a oficiálním zahájení předsedou spolku vyrazilo všech 26 účastníků na předem stanovené trasy. Každý z nich obdržel rukavice a pytle na odpadky. Předmětem úklidu byly obě obce, které leží v honitbě MS.
Aby byl úklid co nejvíce efektivní, vytvořily se skupinky po 4 lidech a každé z nich byl přidělen úsek v rozsahu cca 2-3 km, přičemž bylo uklizeno přibližně 13 km okolo komunikací, lesních a účelových cest. Předmětem úklidu byl veškerý možný odpad. Sbírali jsme plastové a kovové obaly od nápojů, pneumatiky, stavební odpad, kabely a mnoho dalšího. Celkem byly posbírány téměř 3 traktorové vlečky, které byly poté ve spolupráci s oběma obcemi odvezeny do sběrných dvorů, kde se odpad vytřídil.
Po zdárném zvládnutí všech úseků se účastníci sešli v poledních hodinách na myslivecké chatě, kde předseda MS poděkoval za perfektně odvedenou práci a zároveň si povzdechl nad neochotou občanů vyvážet odpad do sběrných dvorů, které mají obce pro tyto účely zřízeny.

Pozvánka do Šarov - Československé legie

Datum: 12. 9. 2020

Pozvánka na 29.září do Šarov:

Pozor na medvěda!!!

Datum: 11. 9. 2020

Na katastru obce Březnice byl zaznamenán pohyb živého medvěda. Na dolním konci za tenisovými kurty a pod Majákem.
Zvažte v současné době pohyb v lese a dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Zobrazeno 1-30 ze 1478