Březnice - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Aktuality

Zobrazeno 1-30 ze 1457

Oznámení TJ SOKOL Březnice - uzavření sokolovny od 19.10.2020 do 31.12.2020

Datum: 20. 9. 2020

TJ SOKOL Březnice oznamuje, že od 19.10.2020 do 31.12.2020 bude z důvodu rekonstrukce sokolovna pro veškeré aktivity uzavřena.
Děkujeme za pochopení

E.ON - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum: 18. 9. 2020

V příloze je ke stažení aktuální oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 29.09.2020 od 07:30 do 11:30. Týká se centra Březnice - výčet všech čísel popisných je ke stažení v příloze:

Oprava mostu "Za Trňákovo" - uzavření komunikace

Datum: 17. 9. 2020

V pondělí 21.09.2020 začne oprava mostu Za Trňákovo (pod hospodou).
Cesta na místní část "Trňákovo" bude dočasně neprůjezdná – maximálně do 17.10.2020. Bude zde zbudována provizorní lávka pro pěší.
Děkujeme za pochopení

Fotbalové utkání starších pánů Březnice Dolní konec vs Horní konec

Datum: 15. 9. 2020

Obec Březnice ve spolupráci s SK Březnice připravuje na sobotu 26.09.2020 přátelské fotbalové utkání starších pánů (=nad 35let) Dolní konec Březnice vs Horní konec Březnice.
Tento zápas se uskuteční v rámci Gulášfestu - začátek zápasu ve 13:00.
Závazný zájem hlaste prosím na mail: starosta@breznice-zlin.cz popř. na tel. 725 121 093 :-)

Březnický gulášfest 2020 - pozvánka SK Březnice

Datum: 15. 9. 2020

SK Březnice ve spolupráci s obecním úřadem vyzývají obyvatele, či organizace z Březnice i okolních obcí a všechny, kdo mají zájem o:

Soutěž ve vaření
„Březnický guláš“
spojený s „fotbálkem starších pánů“

v sobotu 26.09. 2020. od 10hod.

Program:
10:00 - 10:30 prezentace soutěžících týmů a výběr místa k vaření
10:30 - 11:00 přivítání soutěžících a zahájení soutěže
11:00 - 15:00 vaření guláše
14:00 doprovodný program – živá hudba
15:00 - 15:45 hodnocení guláše porotou a diváky,
vyhlášení oficiálních výsledků
13:00 fotbálek starších pánů a volná zábava v prostorách
sportovního klubu


Od 14 h. proběhne hudební odpoledne se skupinou ESO

Termín konání: sobota 26. 09. 2020 od 10:00 hod. za každého počasí

Místo konání: areál Sportovního klubu Březnice.

Soutěže se mohou účastnit dobrovolné týmy (organizace) s libovolným počtem členů s vlastním názvem. Soutěžící si zajistí vlastní suroviny k vaření vybraného druhu guláše, kotlíky (včetně dříví na otop), hrnce, plynové, či el. vařiče, utěrky a kuchařské potřeby k vaření. V případě nepřízně počasí doporučujeme si zajistit vhodný přístřešek.

Hodnocení soutěže: pořadí na 1. až 3. místě určí porota, pořadí na dalších místech se nebude určovat. Dále bude vyhodnocen guláš, který získá nejvíce hlasů od ostatních návštěvníků soutěže. Vyhodnocen bude také vařící tým s nejnápaditější výzdobou vařícího místa. Vítězné týmy budou odměněny věcnými cenami. Každý soutěžící tým obdrží upomínkový předmět.

Na Vaši účast se těší pořadatelé. Na zajištění průběhu soutěže se podílejí: Obecní úřad Březnice, Sportovní klub Březnice
STARTOVNÉ ZA TÝM SE NEPLATÍ!!!

Informace TJ SOKOL Březnice k rekonstrukci sokolovny a okolí

Datum: 14. 9. 2020

TJ SOKOL Březnice upozorňuje, že ode dnešního dne - tj. od 14.09.2020 do 31.12.2020 bude probíhat rekonstrukce venkovního hřiště a budovy sokolovny.
Proto je vydán zákaz vstupu do areálu sokolovny, vyjma cvičících a účastníků soukromých akcí.
Apelujeme zejména na rodiče, aby tuto skutečnost oznámili svým dětem - areál sokolovny je v současné době staveniště - hrozí nebezpečí úrazu.
S ohledem na nutnost vyčerpání dotace do 31.12.2020 může vzniknout potřeba provádění prací i o víkendech. Proto předem děkujeme za pochopení při případném zvýšení hlučnosti na staveništi.
T.J. Sokol Březnice

Myslivci uklízí Česko

Datum: 13. 9. 2020

Myslivecký spolek Kříby Bohuslavice - Březnice, z.s. se dne 13.09.2020 zapojil do celorepublikové akce “Myslivci uklízí Česko”. V 8:00 hod. se členové MS a dobrovolníci sešli na myslivecké chatě. Zde po uvítání a oficiálním zahájení předsedou spolku vyrazilo všech 26 účastníků na předem stanovené trasy. Každý z nich obdržel rukavice a pytle na odpadky. Předmětem úklidu byly obě obce, které leží v honitbě MS.
Aby byl úklid co nejvíce efektivní, vytvořily se skupinky po 4 lidech a každé z nich byl přidělen úsek v rozsahu cca 2-3 km, přičemž bylo uklizeno přibližně 13 km okolo komunikací, lesních a účelových cest. Předmětem úklidu byl veškerý možný odpad. Sbírali jsme plastové a kovové obaly od nápojů, pneumatiky, stavební odpad, kabely a mnoho dalšího. Celkem byly posbírány téměř 3 traktorové vlečky, které byly poté ve spolupráci s oběma obcemi odvezeny do sběrných dvorů, kde se odpad vytřídil.
Po zdárném zvládnutí všech úseků se účastníci sešli v poledních hodinách na myslivecké chatě, kde předseda MS poděkoval za perfektně odvedenou práci a zároveň si povzdechl nad neochotou občanů vyvážet odpad do sběrných dvorů, které mají obce pro tyto účely zřízeny.

Pozvánka do Šarov - Československé legie

Datum: 12. 9. 2020

Pozvánka na 29.září do Šarov:

Pozor na medvěda!!!

Datum: 11. 9. 2020

Na katastru obce Březnice byl zaznamenán pohyb živého medvěda. Na dolním konci za tenisovými kurty a pod Majákem.
Zvažte v současné době pohyb v lese a dbejte prosím zvýšené opatrnosti.

Myslivci uklízí Česko - výzva pro dobrovolníky

Datum: 9. 9. 2020

Tuto neděli 13.09. proběhne na katastru obce Březnice akce
MYSLIVCI UKLÍZÍ ČESKO
Kdo by se chtěl zapojit, pomoci a přiložit ruku k dílu, kontaktujte prosím pana Martina Chovance na tel. 777 833 366

Pohádková Lhota + Bazárek - pozvánky do Lhoty u Malenovic

Datum: 8. 9. 2020

Maminky ze Lhoty u Malenovic Vás tuto neděli 13.09.2020 odpoledne zvou na dvě příjemné akce :-)

Myslivci uklízí Česko

Datum: 5. 9. 2020

Myslivecký spolek Křiby Bohuslavice - Březnice ve spolupráci s OÚ Březnice a OÚ Bohuslavice u Zlína se připojují k celorepublikové akci "Myslivci uklízí Česko".
Sraz dne 13.09.2020 v 08:00 na Myslivecké chatě v Bohuslavicích.

E.ON - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum: 4. 9. 2020

V příloze je ke stažení aktuální oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 25.09.2020 od 07:30 do 17:00. Týká se celé obce Březnice - výčet všech čísel popisných je ke stažení v příloze:

Výkup padaných jablek

Datum: 3. 9. 2020

Výkup padaných jablek bude probíhat od 07.09.2020 v pondělí, středu, pátek a v sobotu od 16 do 18 hod za obchodem.
Cena 2,- Kč/kg
Větší množství po telefonické domluvě na tel. 731 710 372

Nábor fotbalové přípravky SK Březnice

Datum: 2. 9. 2020

Fotbalová přípravka SK Březnice zve všechny šikovné kluky i holky narozené 2010 - 2015 na své tréninky, které probíhají každé pondělí ve Sportovním araeálu Březnice od 17:00 do 18:30.
Přijďte se, i nezávazně, podívat mezi nás :-)

Důležité upozornění ZŠ Březnice pro rodiče nových prvňáčků

Datum: 29. 8. 2020

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci v souvislosti s šířícím se onemocněním Covid-19 v blízkém okolí vás žádáme, aby nové prvňáčky doprovodili na zahájení školního roku pouze rodiče.
Doporučujeme všem doprovázejícím osobám, aby měli ústa zakryta rouškou a při vstupu do budovy školy použili dezinfekci.
Děkujeme vám za pochopení a za spolupráci.
Mgr. Jana Vojtková

Informace římskokatolické farnosti Březnice k pouťovému víkendu

Datum: 28. 8. 2020

Program pouti v Březnici:
Mše svaté v neděli budou v 8:00 a v 10:00 v Březnici, v 15:00 bude svátostné požehnání.
Sbírka o pouti bude určena na potřeby kostela.
Při pouti bude možné si zakoupit výrobky misijního klubka - v neděli dopoledne.

Přihlášky do náboženství na nový školní rok jsou vzadu kostela. Vyplněné je odevzdejte prosím na faře.

Zahájení nového školního roku 2020/2021 v ZŠ Březnice

Datum: 27. 8. 2020

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

Vážení rodiče, milí žáci!
Školní rok 2020-2021 bude zahájen v úterý dne 1. září 2020
v 8 hodin v budově ZŠ a MŠ Březnice v jednotlivých třídách. Všichni žáci si přinesou přezůvky, žáci 1. ročníku také aktovky.
Po skončení zahájení se budou prodávat stravenky v jídelně základní školy u vedoucí školní jídelny paní Gabriely Hnilicové.
Na všechny žáky se srdečně těší paní učitelky! Mgr. Jana Vojtková
ředitelka školy

Pozvánka TJ SOKOL Březnice na sobotní venkovní vystoupení kapely Rocksoar

Datum: 26. 8. 2020

TJ Sokol Březnice si Vás dovoluje pozvat na venkovní pouťové vystoupení kapely Rocksoar - v sobotu 29.08.200 po 20 hod u stánku před sokolovnou

Grilování s cimbálovou muzikou - pozvánka Březnického pohostinství

Datum: 25. 8. 2020

Březnická hospůdka si Vás dovoluje pozvat na páteční pouťové grilování s cimbálovou muzikou.
V pátek 28.08.2020 se na Vás těšíme na zahrádce pohostinství.
V neděli 30.08.2020 bude otevřeno od 11:00 - v nabídce budou čerstvé řízky s bramborovým salátem!

Pozvánka do pouťového stánku TJ SOKOL Březnice

Datum: 24. 8. 2020

TJ Sokol Březnice srdečně zve ke svému pouťovému stánku u sokolovny - od čtvrtka 27.8. do neděle 30.8.

Třídění odpadů v obci Březnice

Datum: 23. 8. 2020

Obec Březnice je zapojena v systému společnosti EKO-KOM, která za zajištění využití odpadů z obalů zpětně obci Březnice vyplácí finanční odměnu.
Za druhé čtvrtletí letošního roku jsme díky objemu vytříděných plastů (4,06 t), papíru (4,28 t), kovů (5,46 t) a skla (6,22 t) obdrželi od firmy EKO-KOM, a.s. částku 22.219,- Kč + částku 6.685,- Kč za zajištění míst zpětného odběru.
Děkujeme, že třídíte odpad

Přistavení cisterny při přerušení dodávky vody - 27.08.2020

Datum: 22. 8. 2020

Při přerušení dodávky pitné vody v obci Březnice
ve čtvrtek 27. 8. 2020 bude u mateřské školy přistavena cisterna s pitnou vodou.

VEČERNÍ ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ - pozvánka obce Březnice

Datum: 21. 8. 2020

Obec Březnice ve spolupráci s hvězdárnou Valašské Meziříčí pořádá v úterý 25.08.2020
od 20 hod ve Sportovním areálu
VEČERNÍ ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ
s populárně - odborným výkladem
jste srdečně zváni
vstup zdarma

Zrušení pouťové zábavy - informace TJ SOKOL Březnice

Datum: 20. 8. 2020

Z důvodu aktuálních nařízení ministerstva zdravotnictví (povinné nošení roušek při akci nad 100 účastníků) se letošní Pouťová zábava konat nebude....

Nové číslo časopisu Naše dědiny

Datum: 17. 8. 2020

V záložce časopis Naše dědiny si můžete stáhnout aktuální (srpnové) číslo

Zahájení pěstitelského pálení v březnické pálenici

Datum: 16. 8. 2020

Pěstitelská pálenice Březnice oznamuje zahájení pálení od úterý 1. září 2020. Objednávky na tel. čísle 604 207 092 nebo osobně.

Nabídka služeb pro seniory, lidi s demencí, jejich rodinné příslušníky, ošetřovatele…

Datum: 15. 8. 2020

V příloze se můžete seznámit s nabídkou Naděje Zlín na služby pro seniory, lidi s demencí, jejich rodinné příslušníky, ošetřovatele…

Testujeme paměť těch, kteří pociťují problémy a chtějí předcházet následkům neléčené demence.
Poskytujeme poradenství pro lidi, kteří pečují v domácím prostředí o člověka žijícího s demencí nebo Alzheimerovou nemocí.
Obě tyto služby Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti ve Zlíně jsou ZDARMA.
Protože naším heslem je „Na život s demencí nesmí nikdo zůstat sám“,
provozujeme také službu denního stacionáře, nazývaného veřejností školkou pro seniory.
S ní mohou rodiny žijící s člověkem s demencí prožívat běžné dny, zatímco my se o jejich blízkého postaráme. Je důležité, aby pečující v nelehkém období mysleli také na sebe a podělili se o péči s jinou osobou.
Poskytujeme odbornou péči, nabízíme společnost, aktivizace, možný dovoz do i ze stacionáře, vyzkoušet si službu zdarma.

Informace obecní knihovny Březnice

Datum: 14. 8. 2020

Obecní knihovna Březnice oznamuje, že v sobotu 15.08.2020 a i v sobotu 22.08.2020 bude zavřeno. Děkujeme za pochopení.

Rozpisy zápasů týmů SK Březnice - podzim 2020

Datum: 13. 8. 2020

V příloze si můžete stáhnout rozpisy zápasů všech týmů SK Březnice v podzimní části sezóny 2020/2021:

Zobrazeno 1-30 ze 1457