Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 50
poslední

Nález finanční hotovosti

V obci Březnice byla nalezena větší finanční hotovost. Majitel ať prosím kontaktuje obecní úřad - tel. 725 121 093 celý text

ostatní | 24. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNĚNÍ MS KŘÍBY OBČANŮM O TERMÍNECH KONÁNÍ PODZIMNÍCH HONŮ

Myslivecký spolek Kříby Bohuslavice-Březnice,z.s. upozorňuje občany obce Březnice, že ve dnech 28.11.2020 a 19.12.2020 budou probíhat na honebních pozemcích v katastru obce hony na drobnou zvěř. Proto nabádáme občany ke zvýšené opatrnosti a upozorňujeme chovatele domácích zvířat, aby tyto nepouštěli v době honu na honební pozemky. Také žádáme rodiče, aby dbali o bezpečnost svých dětí.


Martin Chovanec - předseda

Myslivecký spolek Kříby
Bohuslavice - Březnice,z.s.
763 51 Bohuslavice u Zlína 304 celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Nově přijatá krizová opatření - od 23. listopadu

I. Prodloužení již přijatých krizových opatření
- péče o děti v určených vzdělávacích zařízeních ve věku od 3 do 10 let – určení účinnosti opatření do 29. listopadu 2020
- zákaz návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb – prodloužení účinnosti opatření do 12. prosince 2020 (plné znění opatření)

II. Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR od 23. listopadu 2020
Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů platí uvedené úpravy a výjimky:
- noční zákaz volného pohybu osob platí od 23:00 hod. (dříve 21:00 hod.) do 4:59 hod., výjimky v rámci nočního zákazu pohybu se nově vztahují i na cestu zpět do místa bydliště,
- možnost účasti na svatbě, pohřbu, shromáždění pořádaného církví v počtu nejvýše 20 osob (dříve 15 osob),
- možnost pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 6 osob (dříve 2 osoby), s výjimkou členů rodiny, zaměstnanců jednoho zaměstnavatele, aj.

III. Omezení škol a školských zařízení s účinností
- od 23. listopadu do 24. listopadu 2020 v rámci provozu:
a) SŠ, VOŠ a konzervatoří povoleno konání mezinárodně uznávaných zkoušek;

- od 25. listopadu do 29. listopadu 2020 v rámci provozu:
a) VŠ je nově povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi u externích subjektů; laboratorní, experimentální nebo umělecká výuka posledních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů; studium v doktorském studijním programu; individuální konzultace a návštěvy knihoven;
b) SŠ, VOŠ a konzervatoří je povolena přítomnost žáků závěrečných ročníků, čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů; praktické vyučování a příprava za přítomnosti nejvýše 20 studentů; nově umožněno konání závěrečných a maturitních zkoušek, absolutorií;
c) ZUŠ a jazykových škol umožněny individuální konzultace; konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvýše 10 osob;
d) středisek volného času umožněny individuální konzultace a vzdělávání;
e) školských výchovných a ubytovacích zařízeních, povoleno ubytování žáků a studentů, kteří se účastní prezenční výuky,
f) škol a školských zařízení není součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti s výjimkou MŠ, oborů ZUŠ, SŠ a VOŠ, studijních programů VŠ, kde jsou tyto činnosti stěžejní součástí vzdělávání a středisek volného času, kde tvoří podstatu zájmového vzdělávání;
g) škol a školských zařízení je vstup třetích osob do prostor zařízení možný jen v nezbytně nutných případech;

- od 30. listopadu do 12. prosince 2020 v rámci provozu:
a) SŠ, VOŠ a konzervatoří je umožněna turnusová výuka ve škole pro nižší stupně šestiletého a osmiletého gymnázia, 1. až 4. ročník osmiletých vzdělávacích programů konzervatoří, lichý týden první polovina tříd, sudý týden druhá polovina tříd;
b) ZŠ je umožněna prezenční výuka žáků celého 1. stupně základní školy a žáků 9. ročníku základní školy; turnusová výuka žáků 6. až 8. ročníku základní školy, lichý týden první polovina tříd, sudý týden druhá polovina tříd;
c) školních družin, v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak v případě školní družiny z jednoho ročníku;

IV. Omezení orgánů veřejné moci a správních orgánů s účinností od 23. listopadu 2020
Opatření prodlužuje současný stav do 12. prosince, nemění se uložené povinnosti týkající se omezení osobního kontaktu, úřední doby a opatření týkající se střídání skupin zaměstnanců, home office;

Naopak z textu vypadla povinnosti omezit práci na agendy, jejichž výkon musí být v nezbytně nutném rozsahu zajišťován, tak aby byly plněny úkoly vlády ČR, omezení ostatních agend a dále zajišťování chodu jednotlivých útvarů vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti.

V. Omezení obchodu a služeb s účinností od 23. listopadu 2020
Nad rámec stávajících platných omezení a zákazů nově platí uvedené úpravy a výjimky:
- u maloobchodního prodeje je povoleno otevření prodejen zbraní a střeliva; prodej v maloobchodních prodejnách umožněn od pondělí do soboty nově až do 23:00 hod.; prodej v provozovnách prodávající vánoční stromky, ozdoby, jmelí a s nimi související produkty, zde neplatí nedělní omezení prodeje;
- pro přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v rámci ubytoven a hotelů platí prodloužení otevírací doby do 22:59 hod., prodloužení otevírací doby platí i pro výdejová okénka restaurací;
- koncerty, hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté jsou povolena bez přítomnosti diváků;
- zkoušky v prezenční formě jsou povoleny nově pro členy jednotek požární ochrany a příslušníky HZS, podmínkou je, že jsou nutné pro výkon určitých činností, dovolena přítomnost nejvýše 10 osob a dalších 3 osob z řad veřejnosti;
- provoz vnitřních sportovišť není omezen pro sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních, kde to umožňují výše uvedená krizová opatření;
- provoz farmářských trhů je upraven, tak že se zde nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15m2;
- omezení počtu osob v provozovnách, kde je stanoven limit nejvýše 1 zákazník na 15m2 se nevztahuje nově na děti mladší 6 let doprovázející zákazníka; v případě provozoven s menší plochou než 15 m2 se nevztahuje na dítě do 15 let doprovázející zákazníka a držitele ZTP;
- v případě front čekajících zákazníků uvnitř nebo před provozovnou mají právo přednostního nákupu držitelé průkazu ZTP; dále výjimky pro kočárky a definice prodejní plochy,
celý text

ostatní | 23. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové číslo časopisu Naše dědiny

V záložce časopis Naše dědiny si můžete stáhnout nové (listopadové) číslo: celý text

ostatní | 22. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušení plánované schůze ČČK Březnice

Český červený kříž Březnice oznamuje, že plánovaná schůze ve středu 25.11.2020 se konat NEBUDE. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 21. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Program rozvoje obce Březnice 2020 - 2027

Tento strategický dokument byl schválen Zastupitelstvem obce Březnice dne 18.11.2020 pod č. 12-13-20 celý text

ostatní | 20. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

PLÁN ROZVOJE SPORTU

Tento strategický dokument byl schválen Zastupitelstvem obce Březnice dne 18.11.2020 pod č. 13-13-20 celý text

ostatní | 20. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení prodejny ENAPO Březnice - otevírací doba dne 17.11.2020

Supermarket ENAPO Březnice oznamuje, že v den státního svátku - 17.11.2020 bude mít otevřeno 07:00 - 11:00 celý text

ostatní | 16. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Probíhající rekonstrukce areálu sokolovny - upozornění TJ SOKOL Březnice

TJ SOKOL Březnice upozorňuje, že v areálu sokolovny stále probíhají stavební práce. Upozorněte prosím zvláště děti na přísný zákaz vstupu do areálu sokolovny – hrozí nebezpečí úrazu.
Děkujeme za pochopení
celý text

ostatní | 15. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Sběrný dvůr - otevřeno každé pondělí a sobota

Sběrný dvůr Březnice má otevřeno každou sobotu 09:00 - 12:00 a každé pondělí 9:00-12:00 a 15:00-17:00 celý text

ostatní | 12. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

CHARITATIVNÍ PRODEJ VÁNOČNÍ HVĚZDY 2020

UŽ 23 LET PROBÍHÁ PŘEDVÁNOČNÍ AKCE, KE KTERÉ SE CHCEME PŘIPOJIT I MY – OBČANÉ BŘEZNICE.
JDE O ZAKOUPENÍ ROSTLINY - VÁNOČNÍ HVĚZDY A TO V CENĚ 100,- KČ.

ZAKOUPENÍM VÁNOČNÍ HVĚZDY POMŮŽEME TĚŽCE NEMOCNÝM DĚTEM. VÝTĚŽEK Z PRODEJE BUDE VĚNOVÁN DĚTEM DĚTSKÉHO HEMATO-ONKOLOGICKÉMU ODDĚLENÍ V OLOMOUCI.
VŠE SE DĚJE POD ZÁŠTITOU PŘEDNOSTY DĚTSKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC.

VÍCE INFORMACÍ SE DOZVÍTE NA WWW:SANCECZ.ORG NEBO U PANÍ SLEZÁKOVÉ MAGDY, KTERÁ BUDE PŘIJÍMAT OBJEDNÁVKY A TO DO 15.11.2020.
PROSÍME O PLATBU PŘEDEM PŘI OBJEDNÁNÍ. MOŽNOST VOLBY ČERVENÉ a BÍLÉ VARIANTY.
VÝDEJ BUDE KOLEM 28.11.2020 .
TEL: 721 985 442

celý text

ostatní | 11. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Třídění odpadů v obci Březnice

Obec Březnice je zapojena v systému společnosti EKO-KOM, která za zajištění využití odpadů z obalů zpětně obci Březnice vyplácí finanční odměnu.
Za třetí čtvrtletí letošního roku jsme díky objemu vytříděných plastů (3,76 t), papíru (3,9 t) a skla (7,06 t) obdrželi od firmy EKO-KOM, a.s. částku 24.244,- Kč + částku 6.715,- Kč za zajištění míst zpětného odběru.
Děkujeme, že třídíte odpad celý text

ostatní | 10. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace o paliativní a hospicové péče zdravotnického ústavu PAHOP

PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče,z.ú. poskytuje péči nepřetržitě, a to i v rodinách, které jsou v karanténě nebo je jejich rodinný příslušník pozitivní na Covid 19.
více ke stažení v příloze: celý text

ostatní | 6. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Prodloužení nouzového stavu - do 20.11.2020

Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny došlo na mimořádném jednání vlády ČR dne 30. října 2020 k prodloužení Nouzového stavu na území České republiky do 20. listopadu 2020, v souvislosti s tím byla prodloužena i platnost všech krizových opatření, přehled níže, vypsány jsou jen změny oproti předchozímu stavu.

I. Péče o děti v určených vzdělávacích zařízeních s účinností od 2. listopadu 2020
- prodloužení platnosti opatření a rozšíření cílových skupin o zaměstnance Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, Finanční správy České republiky, Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců, pedagogické nebo nepedagogické pracovníky mateřské školy, školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zařízení školního stravování, České pošty, s.p.

II. Omezení provozu škol od 2. listopadu 2020
- prodloužení platnosti opatření bez výrazných změn, nově dochází k omezení praktických škol jednoletých, dvouletých, tyto přecházejí na distanční výuku.

III. Omezení volného pohybu osob na území ČR od 4. listopadu 2020
- prodloužení platnosti opatření bez výrazných změn, rozšiřuje se seznam výjimek u zákazu volného pohybu osob od 05:00h do 20:59h o cesty za účelem vzdělávání včetně praxí a na zkoušky a cesty za účelem voleb do orgánů zdrav. pojišťoven.

IV. Omezení obchodu a služeb od 31. října 2020
- prodloužení platnosti opatření, nově rozšíření seznamu výjimek u zákazu maloobchodního prodeje a poskytování služeb o provozovny zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace), provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách. Dále jde-li o prodej v neděli v čase mezi 05:00h až 19:59h přibyla výjimka pro provozovny (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnců, květinové výzdoby na hroby, pietních svíček apod., v čase mezi 05:00h až 19:59h.

V. Zákaz návštěv v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 4. listopadu 2020
- prodloužení platnosti opatření beze změn.

VI. Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů od 4. listopadu 2020
- prodloužení platnosti opatření beze změn.

VII. Vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob
- opatření ukládá hejtmanům a primátorovi hl. m. Prahy vyčlenit s účinností od 9. listopadu 2020 vyčlenit nebo zřídit prostory s kapacitou 80 lůžek na 550 000 obyvatel včetně odpovídajícího personálu pro izolaci osob covid+, které nevyžadují poskytování zdravotní péče,
- pro případ změny epidemiologické situace zajistit připravenost na navýšení kapacity na 200 lůžek.

VIII. Posílání datových zpráv zdarma od 2. listopadu 2020
- po dobu nouzového stavu nebude provozovateli informačního systému datových schránek náležet odměna.
celý text

ostatní | 2. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření sběrného dvora Březnice

Sběrný dvůr Březnice je až do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 29. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Uzavření místní knihovny Březnice

Místní knihovna Březnice je až do odvolání uzavřena.
Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 28. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Přehled aktuálních krizových opatření

Přijatá krizová opatření na jednání vlády ČR dne 26. října 2020, s účinností od 0:00h dne 28. října 2020 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59h (očekávané prodloužení Nouzového stavu +30 dní do 3. prosince 2020):

I. Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR
Nad rámec stávajících omezení a zákazů budou platit nově níže vyznačené zákazy a nařízení:

Zakazuje se volný pohyb od 21:00h do 4:59h s výjimkou cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře, ústavního činitele, výkonu povolání, činností k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku, řešení kriz. situací, ochrany zdraví, poskytování soc. a zdrav. péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, nedokladných cest z důvodu ochrany života, zdraví, majetku aj. zákonem chráněných zájmů, venčení psů do 500 m od místa bydliště.

Zakazuje se volný pohyb od 5:00h do 20:59h s výjimkou cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, cest za rodinou a osobami blízkými, k obstarání základních životních potřeb a to i pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc), do zařízení zdrav. a soc. služeb, zař. veterinární péče, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, do přírody, parků a na chatu a pobytu zde, za účelem vycestování z ČR, dále účast na svatbě a pohřbu v počtu osob větším než 10 osob, návštěvy hřbitova a cest do místa bydliště.

Nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnou míru, dále pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců jedné organizace, osob vykonávajících podnikatelskou činnost nebo činnost, ke které jsou povinny podle zákona, děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách). Nařizuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud to vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám lze.


II. Omezení obchodu a služeb
Nad rámec stávajících omezení a zákazů bude platit nově níže uvedené:

Zákaz
- maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách - výslovně zde nově nepatří prodej nábytku, koberců a jiných podlahových krytin,
- prodeje na tržištích, v tržnicích a mobilních provozovnách, pochůzkový a podomní prodej s výjimkou pojízdných prodejen, které zajišťují prodej v obcích, kde potraviny a drogistické zboží nelze zakoupit v jiné provozovně, dále se nevztahuje na farmářské trhy (prodej pouze základních potravin vyrobených na území ČR),
- maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách v neděli a v pondělí až v sobotu mezi 20:00h až 4:59h, nevztahuje se na čerpací stanice, lékárny, prodejny na letištích, železničních stanicích, autobusových nádražích, prodejen ve zdrav. zařízeních, provozovnách strav. služeb.

Omezení
- provozu poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně péči, která je hrazena alespoň částečně z veřejného zdrav. pojištění,
- provozu květinářství, v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše 2 zákazníků,
- provoz farmářských trhů, zakazuje se konzumace na místě, odstupy mezi prodejními místy jsou nejméně 4 m, v jeden čas se na ploše tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400m2.
celý text

ostatní | 27. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nabídka pomoci pro spoluobčany

Kdo by (zejména ze starších spoluobčanů) potřeboval nakoupit, něco zařídit ve Zlíně nebo cokoli jiného, s čím můžeme pomoci, volejte prosím přímo starostovi na tel. 725 121 093.
celý text

ostatní | 23. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Krizová opatření k 22. říjnu 2020

I. Zákaz a omezení volného pohybu osob na území ČR
Zakazuje se volný pohyb s výjimkou jsou zejména cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelské aj. obdobné činnosti, cest za rodinou a osobami blízkými, k obstarání základních životních potřeb a to i pro jinou osobu (dobrovolnictví, sousedská výpomoc), do zařízení zdrav. a soc. služeb, zař. veterinární péče, za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, do přírody, parků a na chatu, za účelem vycestování z ČR, dále účast na svatbě a pohřbu v počtu osob větším než 10 osob, návštěvy hřbitova a cest do místa bydliště.

Nařizuje omezit pohyb na veřejně přístupných místech po dobu nezbytně nutnou, pobývat v místě bydliště a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytnou míru, dále pobývat na veřejně přístupných místech v počtu nejvýše 2 osob (s výjimkou členů domácnosti, zaměstnanců jedné organizace, osob vykonávajících podnikatelskou činnost nebo činnost, ke které jsou povinny podle zákona, děti, žáky a studenty při poskytování vzdělávání ve školách).

Omezuje právo pokojně se shromažďovat na nejvýše 100 osob, ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a zachování rozestupů mezi skupinami účastníků a roušek.

Doporučuje zaměstnavatelům využívat práci na dálku, podporovat dovolené a placené volno, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Dále doporučuje zaměstnancům zajišťujícím služby a činnosti jako bezpečnost, vnitřní pořádek, řešení kriz. situací, ochranu zdraví, poskytování soc. a zdrav. péče, veřejné hromadné dopravy a infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, omezit přímý kontakt se zákazníky.

II. Omezení orgánů veřejné moci
Nad rámec stávajícího opatření (omezení úředních hodin, kontaktu s veřejností, aj.) se dále ukládá:
omezení práce na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, zejména chod veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády ČR směřujících k dosažení cílů nouzového stavu (ostatní agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí uvedená opatření nutná k ochraně zdraví, uvedena v plném znění),

zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných na pracovišti, nutným pro zachování činnosti,

zajištění činnosti, tak aby případné karanténní opatření části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost (směny, home office).

III. Omezení obchodu a služeb
Nad rámec stávajících omezení a zákazů nově níže uvedené:
zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách (některé výjimky - potraviny, benzínky, drogerie, lékárny, prádelny, čistírny, servisy vozidel, odtahové služby, zásilkovny, prodej jízdenek, prodej zahrádkářských potřeb, květinářství, galanterie, pohřební služby, domácí potřeby, sběr a výkup surovin – kompletní výčet v opatření),

dále se zakazuje poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské činnosti, byla nařízena pracovní povinnost, cizincům, osobám, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace a osobám, kterým ubytování sjednal stát nebo územní samosprávný celek za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdrav. a soc. služeb nebo ubytování osob bez domova, dokončení ubytování před účinností tohoto usnesení.
celý text

ostatní | 22. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace římskokatolické farnosti Březnice k aktuálním opatřením

Duchovní správce farnosti Jaroslav Polách,
oznamuje všem občanům Březnice, že od čtvrtka 22.října platí v kostele nová pandemická opatření.
Na veřejné bohoslužbě může být pouze celebrant + max. 1 osoba. Pohřby mají dovolený počet účastníků 10. Jde o dočasná, avšak maximální omezení kontaktů mezi lidmi.
Mše svatá bude sloužena bez účastí veřejnosti v dané termíny na dané úmysly.
Duchovní správce je k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům v kostele vždy 30 minut po mši svaté nebo po domluvě telefonem.
Můžeme se sjednotit v modlitbě růžence doma, každý večer ve 20 hodin.
celý text

ostatní | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR a změna krizového opatření s účinností od 21. října 2020

1. Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 21. října 2020 - beze změny platí stávající pravidla, nově zákaz pohybu a pobytu bez roušky nebo jiné ochrany dýchacích cest v motorových vozidlech, a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, v obou případech s výjimkou členů jedné domácnosti.
2. Hlášení poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče od 21. října 2020 - povinnost hlášení přijetí pacientů na hospitalizaci a hlášení případných změn na „těžký stav“.
3. Protiepidemická opatření poskytovatelů zdravotních a pobytových sociálních služeb od 21. října 2020 - nařizuje všem poskytovatelům vyčlenit prostory pro osoby Covid+, vyčlenit zaměstnance pečující jen o tyto osoby pokud to personální stav umožňuje, pravidelně sledovat zdravotní stav pacientů/klientů, stanovit hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění.
4. Změna krizového opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 21. října 2020 - stávající omezení beze změny, nově se umožňuje výuka ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, praktické vyučování a příprava studentů zdravotnických oborů ve zdrav. zařízeních a zařízeních soc. služeb.

(Prakticky se běžného provozu týká pouze bod č. 1, tedy nová povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest i ve venkovních prostorách.)
celý text

ostatní | 20. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornění na provádění deratizace v obci Březnice

Ve dnech 22.10., 27.10. a 30.10 bude prováděna velkoplošná deratizace obce Březnice. Akci zabezpečuje firma Miloslav Šiška se sídlem v Březnici. Bude provedeno ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců.
Pokud to situace vyžaduje obraťte se prosím přímo na pracovníky deratizační firmy nebo nahlaste požadavky na obecní úřad, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce. celý text

ostatní | 20. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové číslo časopisu Naše dědiny

V zálžce Časopis Naše dědiny si můžete stáhnout nové (říjnové) číslo: celý text

ostatní | 19. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Omezení veřejné dopravy ve Zlínském kraji od 18.10.2020

V důsledku epidemiologické situace kvůli šíření covid-19, a z toho vyplývajících omezení, dochází od 18.10.2020 k dílčímu omezení autobusové dopravy na území Zlínského kraje.

celý text

ostatní | 15. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení supermarketu ENAPO - změna otevírací doby

Supermarket ENAPO Březnice oznamuje, že po dobu nouzového stavu bude otevřeno pouze do 14:00.
Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 12. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušení schůze ČČK Březnice

Český červený kříž Březnice oznamuje, že plánovaná schůze ve středu 21.10.2020 se z důvodu současných nařízení a omezení vlády konat NEBUDE.
Děkujeme za pochopení celý text

ostatní | 11. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Změna úředních hodin OÚ Březnice

V souvislosti s přijetím krizových opatření se dočasně mění úřední hodiny OÚ Březnice následovně:
Pondělí 08-12 14-15
Středa 08-12 14-15
V ostatní dobu po telefonické domluvě na tel. 577 991 165, popř. 725 121 093. celý text

ostatní | 10. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Zrušení zájezdu ČČK do Lednice

Český červený kříž Březnice oznamuje, že plánovaný zájezd do Lednice 10.10.2020 se vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu ruší. Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 3. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Kontejner na starý papír pod ZŠ

Pod základní školou je umístěn kontejner na starý papír. Vzhledem k výkupním cenám papíru naposledy. Nevozte sem prosím kartony - pouze noviny a časopisy.
Děkujeme celý text

ostatní | 30. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Přechod na DVB-T2 - informace České televize

V České republice probíhá druhá vlna televizní digitalizace. Po dočasném pozastavení přechodu na nový vysílací standard DVB-T2 aktualizovala vláda České republiky termíny pro vypínání stávajících sítí. Ve středu 30. září 2020 vypnou vysílání ve standardu DVB-T na 33. kanálu vysílače Zlín – Tlustá hora a Valašské Klobouky - Ploštiny, což se dotkne řady obcí ve Zlínském kraji. Aby Česká televize poskytla svým divákům dostatek času na přeladění, spustila vysílání v novém standardu DVB-T2 již v březnu roku 2018, a to na 26. kanálu. Obyvatelé domácností, kteří stále přijímají signál z končící platformy DVB-T, tak mohou na nový standard přeladit již nyní.

Jelikož se jedná o náročný proces, rádi bychom Vám i občanům Vaší obce nabídli pomoc.

S jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu přeladění nebo jiných technických problémů se můžete obrátit na naše divácké centrum na čísle 2 6113 6113, případně na e-mail info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz. V příloze si můžete stáhnout přehledný leták, který proces přechodu na DVB-T2 vysvětluje.
celý text

ostatní | 28. 9. 2020 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 50
poslední