Navigace

Obsah

Stránka

Nové toalety v ZŠ

V Základní škole Březnice byly během prázdnin zrekonstruovány toalety v prvním podlaží. Od nového školního roku tak již budou sloužit všem našim dětem navštěvujícícm naši Základní školu :-)

29. 7. 2014 Zobrazit více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 21.08.2014 od 7:30 do 13:30. Lokalita: Kudlov, Jaroslavice, Pindula.
Přesný rozpis odpojených nemovitostí je v přiloženém dokumentu ke stažení.

28. 7. 2014 Zobrazit více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 07.08.2014 od 7:30 do 15:00. Lokalita: Březnice – střed – od fary po hospodu (čp. 14 – 588)
Přesný rozpis odpojených nemovitostí je ve vývěskách a v přiloženém dokumentu ke stažení.

22. 7. 2014 Zobrazit více

Setkání Březnic 2014

Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kdo se organizačně podíleli na sobotní velmi vydařené akci SETKÁNÍ BŘEZNIC 2014.
Josef Hutěčka, starosta

21. 7. 2014 Zobrazit více

Ztráty a nálezy

V parku na dolním konci se našlo dálkové ovládání - majitel si jej může vyzvednout na OÚ.

17. 7. 2014

Nové dětské hřiště v Březnici

Ve spodní části sportovního areálu bylo instalováno nové dětské hřiště - PLAY POINT - WORKOUT. Na jeho realizaci poskytlo 90% dotaci Luhačovské Zálesí, o.p.s.
V naší obci je to páté nové dětské hřiště během posledních pěti let (všechny byly financovány z dotací).
Chovejte se zde prosím jako doma - tzn. opatrně a slušně. Děkujeme :-)

17. 7. 2014 Zobrazit více

Zahájení sezóny v pěstitelské pálenici

Pěstitelská pálenice Březnice oznamuje zahájení pálení od 1. srpna 2014. Objednávky osobně nebo telefonicky na 577 991 162.

14. 7. 2014

Rekonstrukce silnice II/490 Březnice - Bohuslavice

Rekonstrukce silnice II/490 v úseku od začátku obce Březnice po začátek obce Bohuslavice u Zlína byla zahájena 1.7.2014. V průběhu provádění (v pracovní době) bude provoz na silnici usměrněn do jednoho jízdního pruhu a řízen světelnou signalizací. Mimo tuto dobu, tj. od cca 17:00 do 07:00 hodin bude opět provoz obousměrný.
Celkově při této stavbě bude rekonstruována silnice v délce 2.563 m. Bude provedena obnova obrusné živičné vrstvy včetně vyspravení trhlin, úprava odvodňovacích příkopů a oprava tří propustků. Dále budou stavebně upraveny čtyři zastávkové pruhy linkové dopravy v obci Březnice.
Souběžně se stavbou silnice bude probíhat stavba financovaná obcí Březnice. V rámci této stavby bude upravena část stávajících chodníků v místě zastávek a zřízen jeden nový úsek chodníku podél silnice II/490. Dále bude stavebně upraven stávající přechod pro chodce a jeden nově zřízen.
Stavba i dopravní omezení budou ukončeny nejpozději 30.9.2014.
U všech staveb proběhnou před jejich koncem krátkodobé (víkendové) úplné uzavírky silnic, při nichž bude položena finální obrusná vrstva vozovky z asfaltobetonu. O přesném termínu budou občané informování v dostatečném předstihu v regionálním tisku.
Na financování akce Silnice II/490 Březnice - Bohuslavice poskytl Zlínský kraj obci Březnice dotaci ve výši 528.000,- Kč.

9. 7. 2014

Pozvánka - divadelní představení v Březnici

A.I.D.S. Březnice Vás zve na derniéru své hry OSTROV POKLADŮ, která se koná v pátek 11.07.2014 v budově sokolovny. Začátek 19:30. VStupné dobrovolné.

9. 7. 2014 Zobrazit více

Stránka