Navigace

Obsah

Stránka

E.ON - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

V příloze je ke stažení aktuální oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 13.08.2018 od 07:30 do 16:30. Týká se lokality Kudlovské paseky a Březnické paseky. Přesný výčet čísel popisných, kterých se tato informace týká, naleznete v příloze.

2. 8. 2018 Zobrazit více

E.ON - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

V příloze je ke stažení aktuální oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 16.08.2018 od 07:30 do 16:30. Týká se lokality Kudlovské paseky.

1. 8. 2018 Zobrazit více

E.ON - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 16.07.2018

V příloze je ke stažení informace společnosti E.ON o přerušení dodávky el. energie - v pondělí - dne 16.07.2018 od 07:00 do 16:30 - týká se celé obce Březnice.

10. 7. 2018 Zobrazit více

Nohejbalový turnaj - pozvánka TJ SOKOL Březnice

TJ SOKOL Březnice pořádá tradiční
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
v sobotu 21.07.2018
viz přiložená pozvánka

9. 7. 2018 Zobrazit více

Nabídka přenechání zařízeného kadeřnictví v centru obce Březnice

Přenechám pronájem kadeřnictví v centru obce Březnice - včetně zařízení a zavedené klientely.
Info na tel. 724 134 060 
Radka Hluštíková

8. 7. 2018

Farní tábor pro školáky

V týdnu od 16.7.2018 do 20.7. 2018 bude na faře v Březnici
TÁBOR PRO ŠKOLÁKY
každý den od 9:00 do 15:00
obědy budou zajištěny
těší se na Vás otec Václav
Jakákoli pomoc od rodičů (vaření, úklid, hry pro děti...) je vítána :-)

7. 7. 2018

Omezení provozu v obci Březnice

Ve dnech 05.07.2018 - 09.07.2018 bude z důvodu napojení sítí k ZTV Višňový sad omezen provoz při průjezdu obcí Březnice - v místě odbočky k ADIPu a k Obecnímu úřadu.
Bude zajištěn průjezd jedním pruhem.
Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v této lokalitě - jedná se o staveniště.
Děkujeme za pochopení.

4. 7. 2018

Oznámení místní knihovny Březnice

Tuto sobotu 07.07.2018 bude místní knihovna Březnice z technických důvodů uzavřena.
Paní knihovnice se těší na Vaši návštěvu příští týden - v sobotu 14.07.2018 od 08:00 do 10:00

3. 7. 2018

Výzva MAS Luhačovského Zálesí pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova

MAS Luhačovské Zálesí dne 21. 6. 2018 vyhlásila 4. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva je v souladu se svou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
V rámci 4. výzvy jsou vyhlášené 2 oblasti (viz tzv. Fiche):
• F1 – Investice do zemědělských podniků
• F2 – Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
Výzva je určena mikro a malým podnikům, které působí ve venkovských oblastech Luhačovského Zálesí. Pro zemědělské podniky je vyčleněno přes 1,3 mil. Kč, pro nezemědělské činnosti pak 1,1 mil. Kč. Předmětem dotace může být např. pořízení strojů a technologií, u nezemědělců vybavení provozovny podnikatelské činnosti, příp. jiné. Minimální výše způsobilých výdajů projektu je 50 tis. Kč.
Výše dotace u zemědělských subjektů je dle daných podmínek výše dotace min. 50 %, v případě nezemědělských činností je to max. 45 % ze způsobilých výdajů projektu.
Bližší informace v příloze:

30. 6. 2018 Zobrazit více

Červencová noc - pozvánka obce Březnice

SK Březnice zve všechny přátele krásných letních večerů a především skvělé hudby na
ČERVENCOVOU NOC
s hudební skupinou MOTÝL band CZ
(www.motylband.cz)
Akce se koná dne: 14.7.2018 od 20:00 hodin ve Sportovním areálu Březnice
Občerstvení zajištěno

29. 6. 2018 Zobrazit více

Stránka