Navigace

Obsah

Stránka

Dětský maškarní ples - pozvánka SRPŠ Březnice

SRPŠ Březnice srdečně zve na tradiční Dětský maškarní karneval.
V neděli 31.01.2016 se od 14 hod můžete na sokolovně v Březnici těšit na zábavné odpoledne pro děti plné tance, her a soutěží. Součástí bude i vystoupení kouzelníka, ocenění masek a tombola. Vstupné dobrovolné.

7. 1. 2016

Maškarní ples - pozvánka TJ SOKOL Březnice

TJ Sokol Březnice srdečně zve na tradiční Maškarní ples

6. 1. 2016 Zobrazit více

Kotlíkové dotace

Zlínský kraj vyhlásil tzv. Kotlíkovou dotaci = Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje - První průběžnou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu včetně příloh a ostatních náležitostí si můžete stáhnout zde: http://www.kr-zlinsky.cz/1-prubezna-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-financni-podporu-aktuality-12787.html

5. 1. 2016 Zobrazit více

Místní poplatky v roce 2016

Místní poplatky v obci Březnice v roce 2016 zůstávají ve stejné výši jako v předcházejících letech.
Odpady: 500,- Kč/osoba/rok/týdenní svoz a 380,- Kč/osoba/rok/měsíční svoz
Pes: 100,- Kč
Kabelová televize 1.440,-Kč/rok
Splatnost poplatků bude od 15.02.2016 do 31.03.2016
Poplatky je možné uhradit i bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 27224661/0100
Variabilní symbol - použijte prosím číslo Vaší nemovitosti.
Poplatky je opět možnost platit pololetně:
První půlku do 31.03.2016,
Druhou polovinu do 31.07.2016
Děkujeme

4. 1. 2016

Tříkrálová sbírka

Letošní Tříkrálová sbírka Charity Zlín se v obci Březnice uskuteční v sobotu 09.01.2016.

3. 1. 2016

Dar TJ SOKOL Březnice římskokatolické farnosti

TJ SOKOL Březnice svůj výtěžek z bufetu při živém Betlému věnovala římskokatolické farnosti Březnice.
Finanční částka 6.050,- Kč poputuje na projekt Adopce na dálku.
Děkujeme :-)

2. 1. 2016

Diskotéka na ledě - pozvánka TJ SOKOL

TJ SOKOL Březnice zve všechny malé i velké na diskotéku na ledě - v sobotu 02.01.2016 od 16 hod na ledové ploše před sokolovnou.
Občerstvení zajištěno!

1. 1. 2016 Zobrazit více

Bruslení na sokolovně

TJ SOKOL Březnice zve malé i velké na kluziště před sokolovnou.
Vstup na vlastní nebezpečí.
Občerstvení (čaj pro děti) od soboty 02.01.2016.
ZA DĚTI ZODPOVÍDAJÍ RODIČE. Návštěvníci se řídí pokyny členů T.J. Sokol.

1. 1. 2016

Pozvánka na předsilvstrovskou zábavu - Březůvky

Pozvánka do Březůvek na předsilvestrovskou zábavu

28. 12. 2015 Zobrazit více

PF 2016

Klidné Vánoční svátky strávené ve společnosti blízkých a přátel přeje všem
obec Březnice

23. 12. 2015 Zobrazit více

Stránka