Navigace

Obsah

Stránka

Valná hromada SDH Březnice

Sbor dobrovolných hasičů Březnice zve své členy na
Výroční Valnou hromadu
která se koná v pátek 15.01.2016 v 18:00 v budově hasičské zbrojnice.

11. 1. 2016

Termíny svozu odpadů v roce 2016

Termíny Technických služeb Zlínsko, s.r.o. na svoz odpadů v obci Březnice v letošním roce:

10. 1. 2016 Zobrazit více

Prodej vyřazených knih z obecní knihovny Březnice

V úterý 12.01.2015 od 15:15 do 16:30 proběhne v sále obecního domu prodej vyřazených knih z místní knihovny za cenu 2,- Kč/ks.

9. 1. 2016

Zápis do ZŠ Březnice

Pozvánka pro rodiče předškoláků a informace k zápisu do 1. třídy ZŠ Březnice

8. 1. 2016 Zobrazit více

Dětský maškarní ples - pozvánka SRPŠ Březnice

SRPŠ Březnice srdečně zve na tradiční Dětský maškarní karneval.
V neděli 31.01.2016 se od 14 hod můžete na sokolovně v Březnici těšit na zábavné odpoledne pro děti plné tance, her a soutěží. Součástí bude i vystoupení kouzelníka, ocenění masek a tombola. Vstupné dobrovolné.

7. 1. 2016

Maškarní ples - pozvánka TJ SOKOL Březnice

TJ Sokol Březnice srdečně zve na tradiční Maškarní ples

6. 1. 2016 Zobrazit více

Kotlíkové dotace

Zlínský kraj vyhlásil tzv. Kotlíkovou dotaci = Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje - První průběžnou výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu včetně příloh a ostatních náležitostí si můžete stáhnout zde: http://www.kr-zlinsky.cz/1-prubezna-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-financni-podporu-aktuality-12787.html

5. 1. 2016 Zobrazit více

Místní poplatky v roce 2016

Místní poplatky v obci Březnice v roce 2016 zůstávají ve stejné výši jako v předcházejících letech.
Odpady: 500,- Kč/osoba/rok/týdenní svoz a 380,- Kč/osoba/rok/měsíční svoz
Pes: 100,- Kč
Kabelová televize 1.440,-Kč/rok
Splatnost poplatků bude od 15.02.2016 do 31.03.2016
Poplatky je možné uhradit i bezhotovostním převodem na bankovní účet č. 27224661/0100
Variabilní symbol - použijte prosím číslo Vaší nemovitosti.
Poplatky je opět možnost platit pololetně:
První půlku do 31.03.2016,
Druhou polovinu do 31.07.2016
Děkujeme

4. 1. 2016

Tříkrálová sbírka

Letošní Tříkrálová sbírka Charity Zlín se v obci Březnice uskuteční v sobotu 09.01.2016.

3. 1. 2016

Dar TJ SOKOL Březnice římskokatolické farnosti

TJ SOKOL Březnice svůj výtěžek z bufetu při živém Betlému věnovala římskokatolické farnosti Březnice.
Finanční částka 6.050,- Kč poputuje na projekt Adopce na dálku.
Děkujeme :-)

2. 1. 2016

Stránka