Navigace

Obsah

Zpět

Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení

Zde ke stažení

Výzva na uplatnění práva osoby zúčastněné na řízení - o návrhu na zrušení opatření obecné povahy vydaného Magistrátem města Zlína, odborem stavebních a dopravních řízení, č.j. MMZL 000806/2018 ze dne 12.1.2018, kterým byla stanovena místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc. č. 2323 v k.ú. Březnice u Zlína spočívající v umístění svislého dopravního značení „č. B 11 – Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou „č. E 13 – text nebo symbol“ s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“, a to na vjezdech z obou stran do předmětného úseku pozemní komunikace na parcele č. 2323 v k. ú. Březnice u Zlína.

Vyvěšeno: 7. 2. 2018

Datum sejmutí: 8. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět