Navigace

Obsah

Komplexní revitalizace centra obce Březnice
 
Projekt "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice“ je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (finanční prostředky EU). Obsahem je stavba chodníků v úseku 4 (obchod - kostel) a v úseku 3 (obchod - obecní úřad), rekonstrukce chodníků kolem obecního úřadu a pohostinství, nový chodník ke knihovně, parkoviště v okolí obecního úřadu a mateřské školy, revitalizace zeleně parčíku v okolí mlýnského kola, parkoviště u sokolovny, rekonstrukce parkoviště před kostelem, instalace mlýnského kola v parku a dalšího mobiliáře, park u památníku, obnova základů památníku u kostela, instalace retardéru a současně přechodu pro chodce na MK před obchodem pro zklidnění dopravy, rekonstrukce parkoviště u obecního sálu, výsadba zeleně a osazení mobiliáře v centru obce, rekonstrukce schodiště před kostelem, rekonstrukce cesty za kostelem, rekonstrukce opěrné zídky u kostela a místní komunikace Za Maternovo.
Výběrovým řízením byl vybrán dodavatel stavebních prací - společnost Zlínské stavby, a.s. Celková výše ceny předmětného díla je 4,8 mil. Kč (vysoutěžená z původní rozpočtové ceny 6,2 mil. Kč).
Dotace na tuto akci je 3,658 mil. Kč.
Zahájení prací 10.03.2014.
Ukončení prací by mělo být do 31.07.2014.
 
rc