Navigace

Obsah

Znak a prapor obce Březnice

Po osamostatnění obce Březnice v březnu 1993 se zastupitelstvo na jednáních začalo zabývat i myšlenkou ing. Ivana Slezáka na získání znaku a praporu obce.  V listopadu 1993 byl Ing. Slezák pověřen započetím vypracování návrhu ve spolupráci s vybraným heraldikem.

„Zastupitelstvo obce Březnice u vědomí hluboké odpovědnosti jak vůči generacím budoucím, tak i vůči úctyhodné tradici obce se na Vás tímto obrací se zdvořilou žádostí o vypracování znaku a praporu naší obce“.  S tímto textem byl osloven Jiří Louda, zkušený a známý heraldik (vypracoval i nový státní znak České republiky), který tuto nabídku přijal.

V červenci 1994 byla zaslána žádost o přiznání obecních symbolů předsedkyni heraldické komise českého parlamentu dr. Jiřině Pavlíkové s veškerou dokumentací, odůvodněním a popisy symbolů. Podmínka heraldické komise byla, že ve znaku nebude přesná podoba kostela, ale pouze symbolická. 26. října 1994 byl znak a prapor schváleny tak, jak byl navržen a vypracován.

Slavnostní akt předání se uskutečnil 1. února 1995 v budově Poslanecké sněmovny, za obec se zúčastnil starosta Oldřich Vavruša a ing. Ivan Slezák. Od té doby se symboly obce používají.

13. září 1997 při příležitosti výročí 600 let první zmínky o obci bylo v kostele sv. Bartoloměje vysvěcení i znaku a praporu, kmotry této události byli Jiří Louda a ing. Ivan Slezák.

Popis znaku a praporu:

Popis znaku:

V modrém štítu na zelené hůrce se zlatavou vlnitou patou stříbrné průčelí kostela s věží uprostřed a c červenou střechou. Do věže jsou prolomeny dveře a pět oken (tři a dvě), vše černé. V obou horních rozích štítu je zlatá březová snítka se třemi lístky a dvěma jehnědami.

Znak obce Březnice

Zdůvodnění:

Kostel se objevuje na obecních pečetích obce a dřívějších dob, jde o zpodobnění místního kostela sv. Bartoloměje, který v dějinách obce hraje významnou úlohu. Zlatá pata štítu symbolizuje potom Březnici, který obcí protéká a který býval zlatonosný. Březové snítky jsou mluvícím znamením, vystihujícím jméno obce.

 

 

Popis praporu:

List je složen ze dvou vodorovných pruhů, červeného a bílého, u žerdi je svislý pruh modrý a na něm snítka břízy jako ve znaku. Poměř šířka k délce je 8:12 (tj. 1:3), šířka modrého pruhu je rovna 5/12 délky praporu.

Prapor obce Březnice

Zdůvodnění:

Barvy praporu jsou odvozeny od hlavních barev znaku, březová snítka jako mluvící znamení je rovněž vzata ze znaku obce. Barvy praporu jsou zároveň barvami zemského znaku Moravy.

 

Jiří Louda - autor znaku obce Březnice

V roce 2020 uplynulo 100 let od narození Jiřího Loudy, účastníka vojenského odboje v době II. světové války, českého heraldika světového významu a autora návrhu státního znaku České republiky, jakož i návrhů mnoha obecních a městských znaků sídel Čech, Moravy a Slezska.

K tomuto výročí byla vydána dvojjazyčná publikace s názvem Coats of Arms of the Knights of the Order of the Garter / Erby rytířů Podvazkového řádu.

Autorem je Stanislav Vaněk

Obálka knihy

Louda-erby