Navigace

Obsah

Chodník na dolním konci a napojení místních komunikací na akci Zlínského kraje: Silnice II/490 Březnice-Bohuslavice (nový povrch hlavní cesty přes naši obec).

Tato akce se realizovala 01.06.2014 - 30.09.2014.

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavebních prací - společnost PORR, a.s. Praha.

Celkové náklady jsou 3.505.645,- Kč.

Na realizaci této akce poskytl dotaci Zlínský kraj - ve výši 528.000,- Kč.

Celý projekt se sestává ze dvou na sobě nezávislých akcí, které ale spolu úzce souvisí.

Byl vybudován nový chodník v úseku od Dobiášového po Marušky + veřejné osvětlení.

Ve spolupráci se Zlínským krajem obec Březnice realizovala napojení místních komunikací na hlavní cestu II/490.

Součástí akce bylo také zbudování dvou přechodů pro chodce, které jsou v souladu se stávající legislativou (u pálenice a u Kovárny). Novinkou je také opticky zúžený vjezd do obce (ze žulových kostek), který by měl přispět ke zklidnění dopravy v naší obci.