Navigace

Obsah

Projekt "Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice“ je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (finanční prostředky EU). Obsahem je stavba chodníků v úseku 4 (obchod - kostel) a v úseku 3 (obchod - obecní úřad), rekonstrukce chodníků kolem obecního úřadu a pohostinství, nový chodník ke knihovně, parkoviště v okolí obecního úřadu a mateřské školy, revitalizace zeleně parčíku v okolí mlýnského kola, parkoviště u sokolovny, rekonstrukce parkoviště před kostelem, instalace mlýnského kola v parku a dalšího mobiliáře, park u památníku, obnova základů památníku u kostela, instalace retardéru a současně přechodu pro chodce na MK před obchodem pro zklidnění dopravy, rekonstrukce parkoviště u obecního sálu, výsadba zeleně a osazení mobiliáře v centru obce, rekonstrukce schodiště před kostelem, rekonstrukce cesty za kostelem, rekonstrukce opěrné zídky u kostela a místní komunikace Za Maternovo.

Výběrovým řízením byl vybrán dodavatel stavebních prací - společnost Zlínské stavby, a.s. Celková výše ceny předmětného díla je 4,8 mil. Kč (vysoutěžená z původní rozpočtové ceny 6,2 mil. Kč).

Dotace na tuto akci je 3,658 mil. Kč.

Zahájení prací 10.03.2014.

Ukončení prací 30.09.2014.

Fotogalerie prací zde: http://obec-breznice.rajce.idnes.cz/Revitalizace_centra_obce_Breznice/

Celý projekt níže ke stažení:

Celková situace

Rekonstrukce povrchu chodníku

Rekonstrukce povrchu chodníku - situace

Parkoviště u MŠ a OÚ

Parkoviště u MŠ a OÚ - situace

Chodník ke knihovně

Chodník ke knihovně - situace

Parkoviště před obecním sálem

Parkoviště před obecním sálem - situace

Chodník OÚ - obchod

Chodník OÚ - obchod - situace

Místní komunikace Za Maternovo

Místní komunikace Za Maternovo - situace

Chodník obchod - mlýn

Chodník obchod - mlýn - situace 1. část

Chodník obchod - mlýn - situace 2. část

Rekonstrukce schodišť, chodníků, zídek

Rekonstrukce schodišť, chodníků, zídek - situace

Dřevěná lávka

Dřevěná lávka - situace

Odpočívadlo, zídka kolem památníku

Odpočívadlo, zídka kolem památníku - situace

Příjezd ke kontejneru

Příjezd ke kontejneru - situace

Sadové úpravy

Sadové úpravy - situace

Chodníky, park

Chodníky, park - situace

Mlýnské kolo

Mlýnské kolo - vizualizace

Veřejné osvětlení

Mobiliář

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy - situace

Revitalizace - celková průvodní zpráva