Navigace

Obsah

Projekt: BUDOVA OBČANSKÉ VYBAVENOSTI č.20, BŘEZNICE, STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA SOC. ZAŘÍZENÍ, KANALIZACE, ČOV

 

Tento projekt řeší přístavbu sociálního zařízení k budově č.p. 20 - ke knihovně a k obecnímu sálu.

Stávající stav, kdy návštěvníci místní knihovny a obecního sálu + salonku mají k dispozici pouze toalety společně s pohostinstvím bude vyřešen přístavbou WC ze zadní strany budovy.

Současně bude vyřešeno odvádění odpadních vod z celého objektu (pohostinství, sál, knihovna).

Na základě výběrového řízení tuto stavbu realizovala společnost Zlínské stavby, a.s.

Cena dle smlouvy o díle je 918.780,- Kč + DPH.

Na tuto akci se podařilo sehnat dotaci ve výši 400.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Realizace stavby probíhala od září 2015 do listopadu 2015.

Touto stavbou nebyl nijak narušen ani omezen provoz knihovny ani pronájmy sálu a salonku!

Stavba byla ukončena 15.11.2015 a nové sociální zařízení již slouží veřejnosti :-)

Situace - 1

Situace - 2

Situace - 3

Situace - 4

Situace - 5

Situace - 6

Situace - 7