Navigace

Obsah

Projekt Revitalizace dětského hřiště v centru obce Březnice

Projekt "Revitalizace dětského hřiště v centru obce Březnice“ je spolufinancován z programu Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova  ve výši 400.000,- Kč.

Realizace stavby je naplánována na dobu prázdnin v přilehlé Mateřské školce - tj. od 01.07.2016 do 15.08.2016.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro realizaci stavby společnost PRAGCONSTRUCT, s.r.o.

Celková cena díla je 812.710,- Kč + DPH.

Předmětem je revitalizace dětského hřiště v centru obce Březnice - vedle OÚ a MŠ. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce dlážděných ploch, spočívající v rozebrání ploch, ve výměně podkladních vrstev a položení betonové dlažby s plochou cca 294m2, při šířce jednotlivých chodníků 1,20m mezi obrubami. 

Bude provedena úprava povrchu nástřikem čar a  instalace dopravních značek imitující dopravní situaci.

Dále budou instalovány prvky pro fyzický (šplhací sestava, skákací panák) i intelektuální (interaktivní tabule) rozvoj dětí mateřské školy i návštěvníků dětského hřiště, které mimo dobu přeškolního vyučování slouží veřejnosti.

Vybudováno bude také nové rozměrově menší pískoviště s dřevěnou konstrukcí zastřešení.

Mobiliář hřiště bude doplněn o lavičky, stůl, koš a stojan na kola.

Současně dojde také k revitalizaci zeleně na tomto dětském hřišti a k novému osazení dřevěného oplocení z jižní části.

Situace nového stavu - zde ke stažení