Navigace

Obsah

Projekt Oprava obecního sálu Březnice

Předmětem je oprava obecního sálu Březnice - vedle pohostinství v budově čp. 20 spočívající v kompletní výměně podlahových krytin, opravě elektroinstalace a instalaci akustických podhledů v sále včetně výměny svítidel.

V rámci této akce byly staré, dosluhující, parkety v sále vyměneny za nové a současně byly nalepeny i nové koberce na podiu a v salonku. 

Dále byl v sále snížen strop - akustickými deskami, do kterých jsou namontovány nové světla. Tím došlo k zásadnímu zlepšení nevyhovující akustiky.

Vstup do sálu byl doplněn o čistící zónu a sál i salonek jsou nově vymalovány.

Tato akce se realizovala průběžně od 10.05.2017 do 30.09.2017.

Celkové náklady byly 722.010,- Kč.

Akce "Oprava obecního sálu Březnice" je spolufinancována Zlínským krajem - ve výši 361.000,- Kč.