Navigace

Obsah

Parkoviště v centru obce

Jedná se o stavbu nového parkoviště v centru obce - u obecního úřadu - na volné nevyužité travnaté ploše mezi plechovým skladem společnosti ADIP a místní komunikací.

Stavbou parkoviště bude řešena nedostatečná kapacita parkovacích stání v obci - v dopoledních hodinách především pro zaměstnance společnosti ADIP a návštěvy OÚ. V odpoledních hodinách a o víkendech pak  pro návštěvníky pohostinství a obecního sálu. 

Po realizaci stavby vznikne celkem 19 stání pro osobní vozidla.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro realizaci stavby společnost SWIETELSKI stavební, s.r.o.

Celková cena díla je 957.467,- Kč + DPH (což činí 63% původní rozpočtové ceny).

Realizace stavby je naplánována na podzim 2017.

 

Zákres v katastrální mapě

Situace - projekt parkoviště v centru obce

Průvodní zpráva