Navigace

Obsah

Sběrný dvůr

Nový sběrný dvůr bude mít naše obec na dolním konci u pálenice. Bude zde možnost třídit všechny druhy odpadů. Správným provozem sběrného dvora pomůžeme snížit produkci komunálního odpadu v Březnici.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro realizaci stavby a dodávku vybavení sběrného dvora společnost PORR, a.s. Celková cena díla je 3.415.000,- Kč + DPH. Dotace SFŽP na tuto akci je 85%.

Stavba sběrného dvora by měla být dokončena v polovině roku 2018 a následně bude zahájen jeho provoz.