Navigace

Obsah

Zvýšení kapacity MŠ Březnice

logo

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

Stručný popis projektu: Projekt si klade za cíl navýšit kapacitu mateřské školy Březnice o 28 dětí. Projekt bude dosažen nástavbou objektu, stavebními úpravami kotelny, kuchyně a úpravou venkovních prostranství. Reflektuje tím na očekávaný nárůst žadatelů v dalších obdobích a současně se snaží navýšit kapacitu pro předškolní vzdělávání pro děti mladší tří let. Projekt se realizuje v území spadající do sociálně vyloučené lokality.
 
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit kapacitu Mateřské školy Březnice o 28 dětí.
 
Specifické cíle: • Zrealizovat nástavbu stávajícího objektu a tím zvýšit kapacitu mateřské školy • Zrealizovat stavební úpravy zdroje tepla a topného systému ve stávající MŠ • Zrealizovat stavební úpravy školní kuchyně ve spojitosti s navýšením kapacity MŠ • Zrealizovat úpravu venkovního prostranství a nezbytných aktivit, které zabezpečí provoz v • objektu mateřské školy • Zajištění bezbariérovosti MŠ Březnice
 
Výsledkem projektu bude bezbariérový objekt MŠ Březnice, který dokáže zabezpečit výuku celkem pro 71 dětí 

 

• Celkové způsobilé náklady projektu:  25 959 180,00 Kč

 

pp