Navigace

Obsah

Oprava mostu na místní komunikaci Ke Kohútce

Jedná se o opravu havarijního stavu mostu na místní komunikaci Ke Kohútce.

Na základě výběrového řízení tuto stavbu realizovala společnost KOME Stavby, s.r.o., Zlín.

Celková cena díla je 1.518.465,- Kč + DPH.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora  od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1.156.161,- Kč - z dotačního programu 11791 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

Stavba byla dokončena 31.07.2020.

most na Kohútce