Navigace

Obsah

Chodník v úseku FILIP - Točna

IROP

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

IROP

 

Jedná se o výstavbu nového chodníku podél místní komunikace v úseku FILIP - točna, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s cílem doplnit stávající systém chodníků podél  místní komunikace o nové chodníky. Vzhledem k tomu, že nyní se chodci pohybují v uvedených částech komunikace přímo na okrajích vozovky, dojde realizací projektu k výraznému zvýšení bezpečnosti jak pěších, tak i automobilové a cyklo  dopravy. Cílovou skupinou jsou především obyvatelé obce, ale také návštěvníci, turisté a uživatele veřejné dopravy včetně dojíždějících za prací.

Na základě výběrového řízení tuto stavbu realizuje společnost Zlínské stavby, a.s.

Celková cena díla je 5.960.300,- Kč + DPH - Smlouva o dílo.

Stavba byla zahájena 15.03.2021.

SO 101_03_Situace

SO_102_D.1.1_02 Situace

SO 101_02_Situace

Průvodní zpráva

Publicita

Publicita_web.pdf