Navigace

Obsah

Mokřady a tůně v p.t. Záhutí, k.ú. Březnice

Stavba se v roce 2021 zrealizovala za účelem zvýšení akumulace a retence vody v krajině, přispění k rozmanitosti biodiverzity území vytvořením podmínek pro různé druh fauny a flóry vázané na vodní prostředí a celkové zatraktivnění území.

Tato akce byla financována 100% dotací Státního fondu životního prostředí:

Infotabule - mokřad

Výkres - mokřady

Podrobná_situace

Nová výsadba 

Průvodní_zpráva

Souhrnná technická zpráva

TECHNICKA_ZPRAVA_VYSADBY

 

Fotogalerie zde:

https://obec-breznice.rajce.idnes.cz/Mokrad_na_Zahuti/