Navigace

Obsah

Mokřady a tůně v p.t. Záhutí, k.ú. Březnice

Stavba se bude realizovat za účelem zvýšení akumulace a retence vody v krajině, přispění k rozmanitosti biodiverzity území vytvořením podmínek pro různé druh fauny a flóry vázané na vodní prostředí a celkové zatraktivnění území.

Výkres - mokřady

Podrobná_situace

Nová výsadba 

Průvodní_zpráva

Souhrnná technická zpráva

TECHNICKA_ZPRAVA_VYSADBY