Navigace

Obsah

Oprava památníku obětem II. sv. války

Tento projekt řeší restauraci památky místního významu umístěné nad obcí Březnice - tzv. "Mohyly" - památníku obětem II. sv. války. Památník odboje byl vybudován v roce 1955 a je zapsán v evidenci válečných hrobů Ministerstva obreany pod č. VH: CZE7213-1236.

http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE7213-1236

 

Příčiny poškození na památce vznikly v důsledku klimatické zátěže projevené přirozenou degradací materiálu. Spadové plochy kamene pokrývají biologické nálety a prachové depozity. Pískovec lokálně zvětrává, Nepřehlédnutelná je řada otvírajících se trhlin na povrchu pískovce. Rozsáhlé spárování mezi pískovcovými kvádry je místy uvolněné a vypadlé. Jeden ze sloupků je zcela vyvrácen v ložné spáře. Železné trubky místy prostupuje koroze.

 

 

Návrh restaurování

Restaurování bude probíhat na místě z postaveného lešení. Povrch kamene bude očištěn od mechů a lišejníků. Při čištění bude použita tlaková voda s plynulou regulací v kombinaci s chemickým prostředkem Steinfestiger SG určeným  pro odstranění či potlačení černých povrchových filmů kamene. uvolněné spárování bude mechanicky odstraněno.  Spadové plochy budou ošetřeny  biocidním prostředkem Alkutex BFA. Očištěný povrch bude lokálně konsolidován ve dvou krocích opakovaně  organokřemičitým prostředkem Funcosil steinfestiger 100 a 300, především na značně zvětralých místech. Trhliny budou uzavřeny injektáží 10% roztokem akrylátové pryskyřice Paraloid B 72. Takto zpevněný povrch pískovce bude doplněn a uzavřen  restaurátorskou maltou Restauriermortel. Volně ložené kameny budou lokálně přespárovány cementovou maltou původního charakteru.  Doplněná místa umělým kamenem budou bareně sjednoceny práškovými pigmenty pojenými v lihu, zajišťující plnou reversibilitu. Na závěr bude povrch kamene konzervován hydrofobní impregnací Funcosil SNL

 

Zásadou při restaurování bude snaha o zachování historického charakteru předmětného díla.

Na základě výběrového řízení tuto stavbu realizoval MgA. Tomáš Kopčil, diplomovaný specialista v oboru sochařství a restaurování kamene.

Celková cena díla je 172.892,- Kč + DPH - Smlouva o dílo.

Na realizaci této akce poskytlo dotaci Ministerstvo obrany z programu 10729 - Zachování a obnova historických hodnot I - ve výši 159.060,- Kč.