Navigace

Obsah

Zvýšení kapacity MŠ Březnice

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií

Stručný popis projektu:  Navýšení kapacity mateřské školy Březnice o 28 dětí - přístavbou ke stávajícímu objektu. Projekt byl dosažen nástavbou objektu, stavebními úpravami kotelny, kuchyně a úpravou venkovních prostranství. Reflektuje tím na očekávaný nárůst žadatelů v dalších obdobích a současně navýší kapacitu pro předškolní vzdělávání pro děti mladší tří let.
 
Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem předkládaného projektu bylo zvýšit kapacitu Mateřské školy Březnice o 28 dětí.
 
Specifické cíle:

• Zrealizovat nástavbu stávajícího objektu a tím zvýšit kapacitu mateřské školy

• Zrealizovat stavební úpravy zdroje tepla a topného systému ve stávající MŠ

• Zrealizovat stavební úpravy školní kuchyně ve spojitosti s navýšením kapacity MŠ

• Zrealizovat úpravu venkovního prostranství a nezbytných aktivit, které zabezpečí provoz v objektu mateřské školy

• Zajištění bezbariérovosti MŠ Březnice
 
Výsledkem projektu jee bezbariérový objekt MŠ Březnice, který dokáže zabezpečit výuku celkem pro 71 dětí 

PV

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro realizaci stavby společnost KOME stavby, s.r.o. Zlín  - Smlouva o dílo

Celková cena díla je  19.031.291,- Kč včetně DPH

01.02.2022 byla tak otevřena nová třída pro 28 dětí :-)

MŠ

mš