Navigace

Obsah

Stavební úpravy Kulturního domu Březnice

 

Předmětem tohoto projektu jsou vnitřní a vnější stavební úpravy objektu Kulturního domu v obci Březnice za účelem modernizace
prostor pro setkávání občanů, pořádání kulturních a společenských akcí. Stavební úpravy spočívají v generální rekonstrukci
objektu zahrnující zateplení objektu,výměnu oken,střechy, podlah, topení, rozvodů, osvětleníschodiště. Druhé nadzemní
podlaží bude kompletně dispozičně předěláno na multifunkční sál s hygienickým zázemím.Dispozičně je objekt rozložen do dvou nadzemních podlaží. První podlaží je navrženo jako společenský prostor, kde se nachází obecní sál pro společenské akce a knihovna. Druhé podlaží je zázemí bývalého sídla obecního úřadu, které se více než 30 let nevyužívá a nevytápí. 

Na základě výběrového řízení byla uzavřena Smlouva o dílo se společností RAPOS, spol. s r.o.: Smlouva o dílo

Celková cena díla je 10 259 955,86 Kč + DPH.

Financování této akce bylo podpořeno dotací Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10.000.000,- Kč:

Rozhodnutí o přidělení dotace

s

Stavba byla provedena v termínu duben 2023 - říjen 2023.