Navigace

Obsah

Myslivci pro krajinu a zvěř

Typ: ostatní
Zpráva Mysliveckého sdružení Křiby:

Stalo se již tradicí, že každoročně členové MS Kříby vysazují ovocné stromy do krajiny, aby tím zvýšili úživnost honitby, rozdělili velké lány pastvin a luk, vytvořili nové meze a v neposlední řadě zadrželi více tolik potřebné vláhy. V letošním roce, počátkem května jsme opět vysadili více než 100 ovocných stromů v katastru obou obcí, v nichž jsme uživatelem honitby. Tímto však naše plány a vytýčené cíle zdaleka nekončí. Na podzimní období letošního roku chystáme projekt výsadby  kultivarů původních starých českých odrůd plodonosných dřevin, odolných vůči nemocem a s vysokou plodností.

Chtěli bychom velmi poděkovat majitelům pozemků, kteří nám nabízejí své pozemky k výsadbě těchto stromků, čímž si bezplatně a bez vynaložení své energie zvyšují jejich hodnotu, ale také chceme poděkovat majitelům pozemků, jež nám pozemky pronajímají k vytváření a obdělávání mysliveckých políček. O každý takto nám svěřený pozemek se vždy staráme s péčí řádného hospodáře a k všeobecné spokojenosti všech zúčastněných stran.

Martin Chovanec

MS Kříby Bohuslavice-Březnice,z.s.

1

2

3

4

5

6

7

 


Vytvořeno: 10. 5. 2022
Poslední aktualizace: 10. 5. 2022 10:49
Autor: Správce Webu