Navigace

Obsah

Stránka

Upozornění na provádění deratizace v obci Březnice

Ve dnech 28.03., 03.04. a 07.04 bude prováděna velkoplošná deratizace obce Březnice. Akci zabezpečuje firma Miloslav Šiška se sídlem v Březnici. Bude provedeno ošetření kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů.
Vzhledem k tomu, že je pravděpodobný výskyt hlodavců i v okolí obytných domů a hospodářských stavení, vyzýváme občany ke spolupráci při vyhledávání pobytu hlodavců.
Pokud to situace vyžaduje obraťte se prosím přímo na pracovníky deratizační firmy nebo nahlaste požadavky na obecní úřad, aby bylo zabezpečeno komplexní ošetření obce.

22. 3. 2017

E.ON - oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 12.04.2017 od 12:00 do 14:00

Březnice - dolní konec - rozcestí


Březnice 0
Březnice 104
Březnice 186
Březnice 21
Březnice 23
Březnice 267
Březnice 299
Březnice 340
Březnice 449
Březnice 487
Březnice 50
Březnice 508
Březnice 51
Březnice 519
Březnice 544
Březnice 545
Březnice 79
Březnice 93

21. 3. 2017

Misijní klubko - pozvánka římskokatolické farnosti

V sobotu 25.března bude na faře v Březnici další
MISIJNÍ KLUBKO
začátek v 9:00
ukončení v 12:30
oběd zajištěn
přijďte pomoci vyrobit zajímavé předměty pro misijní účely

20. 3. 2017

Kotlíková dotace 2017

Zlínský kraj dne 15. 3. 2017 vyhlásil výzvu pro fyzické osoby - majitele rodinných domů k předkládání žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním na území kraje (tzv. kotlíkové dotace).
Tato aktuální výzva Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje svými podmínkami převážně odpovídá výzvě, jež byla vyhlášena Zlínským krajem na přelomu let 2015 a 2016. Novinkami jsou pak zejména:
- omezení výčtu podporovaných zdrojů tepla pouze na obnovitelné zdroje energie, tj. na tepelná čerpadla nebo kotle na pevná paliva – výhradně biomasa (dřevo, pelety, dř. brikety, apod.);
- změna způsobu předkládání žádostí, kdy je žádost vyplňována a odeslána prostřednictvím elektronického formuláře a následně je žádost do 10 kalendářních dnů doručena Zlínskému kraji v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky.
Celková předpokládaná finanční alokace vyhlášené výzvy je 34,4 mil. Kč. Příjem elektronických formulářů žádostí o dotaci bude zahájen 19. 4. 2017 v 8:00 hod. a ukončen bude 21. 4. 2017 ve 13.00 hod. Příjem elektronických formulářů žádosti může býti ukončen i dříve, a to v případě, že budou přijaty elektronické formuláře s celkovou požadovanou výší dotace dosahující alespoň 150 % finanční alokace.
V případě jakýchkoli dotazů k dotacím na podporu výměny zdrojů tepla mohou zájemci o informace kontaktovat pracovníky Oddělení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje:
-Ing. Petr Hasala, tel.: 577 043 825,
-Ing. Barbora Kubernátová, 577 043 843,
-Ing. Ludmila Vaňková, 577 043 833,
případně lze využít kontaktní e-mail: kotliky@kr-zlinsky.cz.

19. 3. 2017

Třídění odpadů v obci Březnice

Obec Březnice je zapojena v systému společnosti EKO-KOM, která za zajištění využití odpadů z obalů zpětně obci Březnice vyplácí finanční odměnu. Díky loňskému objemu vytříděných plastů 2,92 t jsme obdrželi od firmy EKO-KOM, a.s. částku 12.619,- Kč + částku 8.112,- Kč za zajištění míst zpětného odběru.

18. 3. 2017

HC Březnice ve finále ZAMHL

Hokejový tým HC Březnice sehraje v pátek 24.03.2017 v 19:15 ve Zlíně (na horní ledové ploše - PSG Aréna) finálové utkání Zlínské amatérské hokejové ligy. Vítěz tohoto střetnutí bude přeborníkem letošního ročníku. Přijďte povzbudit naše borce v tomto jedinečném zápase.

17. 3. 2017

Zápis do ZŠ Březnice

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY ZŠ BŘEZNICE
se koná v úterý 4. dubna od 13  - 17 hodin v budově základní školy.
Zákonný zástupce si připraví rodný list dítěte a občanský průkaz.

16. 3. 2017

Bohuslavský bazárek - pozvánka Klubu maminek Bohuslavice u Zlína

Pozvánka Klubu maminek Bohuslavice u Zlína na 6. Bohuslavský bazárek

15. 3. 2017 Zobrazit více

Upozornění Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje

V příloze si můžete stáhnout inormaci HZSZK k problematice Spalování hořlavých látek na volném prostranství a evidence pálení:

14. 3. 2017 Zobrazit více

Pozvánka na představení březnického ochotnického divadla AIDS

Amatérská Improvizační Divadelní Splečnost si Vás dovoluje pozvat na straš(idel)nou komedii na motivy Oscara Wildea - Strašidlo Cantervillské.
Kdy: pátek 24.03.2017 v 17 hod
Kde: netradiční kavárna Slunečnice ve Zlíně - http://www.slunecnicezlin.cz/

13. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka