Navigace

Obsah

Vyhlášky a zákony 

 

Místní vyhlášky

  Účinnost
1.1.2020
11.9.2019
12.9.2019
12.10.2006
20.3.2015
1.1.2004
1.3.2004
   
12.2.2009
   
15.11.2003

 

Vnitřní směrnice obce Březnice

 

 

Důležité zákony

 

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník