Navigace

Obsah

Vyhlášky a zákony 

 

Místní vyhlášky

  Účinnost
1.1.2014
10.2.2007
10.2.2007
12.10.2006
20.3.2015
1.1.2004
1.3.2004
1.1.2004
12.2.2009
 
15.11.2003

 

Vnitřní směrnice obce Březnice

 

 

Důležité zákony

 

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník