Navigace

Obsah

Kliknutím na datum otevřete aktuální powerpointovou prezenta

11.06.2024

 

Provozovatelem televizního vysílání je SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Dlažánky 305, 769 01 Holešov, ICO: 46900250, DIC: CZ46900250, tel: +420 573 398 723, www.kabelovkazlinsko.cz, satturn@satturn.cz.

Orgánem dozoru nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Kontakt na obec Breznice: Breznice 485, 760 01 Zlín Tel. 577 991 165  mail: ou@breznice-zlin.cz www.breznice-zlin.cz