Navigace

Obsah

Spolky a kluby

Historie spolků

Obec rozvíjela bohatou spolkovou činnost. Působil zde Hospodářsko-čtenářský spolek pro Březnici a okolí 1859-1939, katolický Spolek sv. Terezie 1902-1939, Sbor dobrovolných hasičů 1905-1951 (po různých organizačních změnách tento Sbor v současnosti znovu již několik let funguje, samotná činnost hasičů nebyla přerušena), Národní jednota 1911-1939 )znovu obnovená pravděpodobně v r. 1950), Domovina domkářů a malorolníků 1928-1942., Jednota proletářské tělovýchovy 1924-1939,
Tělovýchovná jednota Sokol 1917-1948 (v nynější době opět obnovena),
Sportovní kub Březnice 1936-1948. Krátce se rozvíjela činnost Místní družiny katolických zemědělců československých a dále také Tělovýchvné jednoty Orel, Spolku divadelních ochotníků, Sdružení politických vězňů a podzemních pracovníků,
Spolku spořitelního a záloženského 1902-1952.
Přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva byl schválen 18.3.1950, družstvo bylo ustanoveno dne 25.9.1950.
V současné době se toto družstvo transformovalo na Družstvo vlastníků.

Současnost spolků

V roce 2003 byla obnovena činnost Sportovního klubu Březnice, který nyní hraje I. B třídu KFS Zlín. V současnosti v klubu působí družstvo mužů, dorostu, žáků i přípravky. Mimo fotbalovou činnost SK Březnice pořádá Červencovou noc, košt guláše, košt slivovice, košt klobás...

SKB

V obci působí místní skupina Českého červeného kříže - k jejich aktivitám patří zejména organizace zájezdů a osvětová činnost.

cck

T.J. Sokol Březnice se zaměřuje na tělovýchovu a pořádání kulturních akcí, jako jsou např. Pivní slavnosti, hodová, pouťová a štěpánksá zábava, maškarní ples, turnaj v nohejbale, turistické vycházky atd.. V rámci TJ Sokol působí oddíl TAEKWONDA.

taek

Sbor dobrovolných hasičů se především věnuje výchově mladých hasičů, se kterými se účastní různých soutěží a vzdělávacích akcí. Reprezentuje obec na různých akcích a snaží se přispět ke kulturnímu dění v obci. 

sdh

Divadelní spolek A.I.D.S. (Amatérská Improvizační divadelní společnost) působí v Březnici již více než 16 let. Za tuto dobu nacvičil několik vlastních i cizích her a svá představení hraje kromě Březnice i v širokém okolí Zlína.

skok

Druhé ochotnické divadlo KOČ (Klub Ochotných Čertů) secvičuje každý rok pohádku na Mikulášskou nadílku, kterou na začátku prosince pravidelně organizuje.

koč

Myslivecké sdružení Křiby Bohuslavice-Březnice má jako svou hlavní náplň myslivost. Mimo to však pořádají i Hubertskou mši a Hubertskou zábavu, výstavu mysliveckých trofejí a táborák pro děti ZŠ, čištění lesa, výsadbu stromů v extravilánu ....

myslivci

Sdružení rodičů a přátel školy pořádají Den dětí, Pálení čarodějnic, Ples SRPŠ, Lampionový průvod, Haloween,Tvořivý den s rodiči v MŠ, Táborák, Drakiádu .....
SRPŠ