Navigace

Obsah

Spolky a kluby

Historie spolků

Obec rozvíjela bohatou spolkovou činnost. Působil zde Hospodářsko-čtenářský spolek pro Březnici a okolí 1859-1939, katolický Spolek sv. Terezie 1902-1939, Sbor dobrovolných hasičů 1905-1951 (po různých organizačních změnách tento Sbor v současnosti znovu již několik let funguje, samotná činnost hasičů nebyla přerušena), Národní jednota 1911-1939 )znovu obnovená pravděpodobně v r. 1950), Domovina domkářů a malorolníků 1928-1942., Jednota proletářské tělovýchovy 1924-1939,
Tělovýchovná jednota Sokol 1917-1948 (v nynější době opět obnovena),
Sportovní kub Březnice 1936-1948. Krátce se rozvíjela činnost Místní družiny katolických zemědělců československých a dále také Tělovýchvné jednoty Orel, Spolku divadelních ochotníků, Sdružení politických vězňů a podzemních pracovníků,
Spolku spořitelního a záloženského 1902-1952.
Přípravný výbor Jednotného zemědělského družstva byl schválen 18.3.1950, družstvo bylo ustanoveno dne 25.9.1950.
V současné době se toto družstvo transformovalo na Družstvo vlastníků.

Současnost spolků

V roce 2003 byla obnovena činnost Sportovního klubu Březnice, který nyní hraje I. B třídu KFS Zlín. V současnosti v klubu působí družstvo mužů, žen, dorostu i žáků. Mimo fotbalovou činnost SK Březnice pořádá Červencovou noc, Srdíčkovou zábavu, košt guláše, košt slivovice, košt klobás, turnaj v šipkách....

V obci působí místní skupina Českého červeného kříže - k jejich aktivitám patří zejména organizace zájezdů a osvětová činnost.

T.J. Sokol Březnice se zaměřuje na tělovýchovu a pořádání kulturních akcí, jako jsou např. Pivní slavnosti, hodová, pouťová a štěpánksá zábava, maškarní ples, turnaj v nohejbale, turistické vycházky atd.. V rámci TJ Sokol působí oddíl TAEKWONDA.

Sbor dobrovolnách hasičů v posledních letech stagnuje a na soutěže dospělých vyráží pouze sporadicky.

Divadelní spolek A.I.D.S. (Amatérská Improvizační divadelní společnost) působí v Březnici již více než 6 let. Za tuto dobu nacvičil několik vlastních i cizích her a svá představení odehrál kromě Březnice i v širokém okolí Zlína.

Druhé ochotnické divadlo KOČ (Klub Ochotných Čertů) secvičuje každý rok pohádku na MIkulášskou nadílku, kterou na začátku prosince pravidelně organizuje.

Každé druhé pondělí se schází na faře Klub maminek. Zde se pořádají přednášky, tvořivá dopoledne nebo i výlety pro maminky s dětmi.

Myslivecké sdružení Křiby Bohuslavice-Březnice má jako svou hlavní náplň myslivost. Mimo to však pořádají i Hubertskou mši a Hubertskou zábavu, výstavu mysliveckých trofejí a táborák pro děti ZŠ.

Sdružení rodičů a přátel školy pořádají Den dětí, Pálení čarodějnic, Kloboukový bál, Lampionový průvod, Tvořivý den s rodiči v MŠ, Drakiádu .....