Navigace

Obsah

Sportovní a kulturní areál Březnice

Sportovní a kulturní areál Březnice byl postaven v místní části FILIP v roce 2009.  Realizací této stavby bylo vytvořeno prostranství pro konání sportovních, kulturních a společenských akcí. Výstupem projektu je víceúčelové hřiště s umělým povrchem nabízející široké sportovní vyžití (tenis, volejbal, košíková, malá kopaná, dětské hřiště) a kulturní areál včetně příjezdové komunikace a parkoviště.

Stavba byla zrealizována za finanční podpory podpory EU. Z celkové hodnoty 20.000.000,- Kč byla z Regionálního operačního programu poskytnuta dotace ve výši 90% uznatelných výdajů.

Projekt byl zrealizován v rámci 3. výzvy ROP SM, prioritní osy 2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova a podoblasti podpory 2.3.2 Sociální infrastruktura - Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení.

LOGO