Navigace

Obsah

Projekt Revitalizace centra obce Březnice - 2015

Projekt "Revitalizace centrální části obce Březnice“ je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (finanční prostředky EU).

Výše dotace je 3.168.426,- Kč.

Na základě výběrového řzení tuto stavbu realizovala společnost ERGO VH, spol. s r.o.

Celková cena díla je 3.529.881,- Kč + DPH.

Stavba byla zahájena 15.07.2015 a ukončena 30.11.2015.

Předmětem je revitalizace veřejného prostranství v zastavěné části obce Březnice. V rámci projektu bude provedena výstavba pěších komunikací, revitalizace veřejné zeleně na parkové a odpočinkové plochy a výstavba veřejného prostranství - parkovacích stání.

Tento projekt územně i časově navazuje na projekt realizovaný v roce 2014 pod názvem Komplexní revitalizace centrální části obce Březnice. Jednotlivé lokality letošního projektu jsou přímo napojeny na území z předcházejícího projektu a vytváří tak komplexně vyřešené území centra obce Březnice.

Soupis staveb:

Stavba 01 - Parkoviště nad kostelem

Stavba 02 - Sadové úpravy za kostelem - Park za kostelem

Stavba 03 - Sadové úpravy před sokolovnou - odpočinková plocha

Stavba 04 - Chodník pod Vyhlídkou

Stavba 05 - Chodník v úseku Vyhlídka - most

 

Zákres do mapy - celková situace

Zákres do katastrální mapy

Stavba 01 - situační výkres

Stavba 02 - situační výkres

Stavba 03 - situační výkres

Stavba 04 - situační výkres

Stavba 05 - situační výkres

 

Aktuální foto:

ss

 

q