Navigace

Obsah

Projekt Oprava místní komunikace Brodská - na p.č. 774 a 796/1 v k.ú. Březnice u Zlína

Projekt "Oprava místní komunikace Brodská - na parcelách č. 774 a 796/1 v k.ú. Březnice u Zlína“ je spolufinancován z programu Ministerstva pro místní rozvoj - dotace ve výši 1.217.168,- Kč.

Realizace stavby je naplánována od 01.09.2016 do 31.11.2016.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro realizaci stavby společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Celková cena díla je 1.452.514,- Kč + DPH.

Předmětem akce je vybudování kapacitního odvodnění a položení nových konstrukčních vrstev vozovky. Komunikace je jednopruhová, obousměrná, šířky 3,0m s obrubníky.

Situace - zde ke stažení