Navigace

Obsah

Projekt Revitalizace hřbitova

Projekt "Revitalizace hřbitova“ je spolufinancován dotací z programu Ministerstva zemědělství -  DT16 - údržba a obnova kulturního dědictví venkova ve výši 700.000,- Kč.

Realizace stavby je naplánována od 01.08.2016 do 30.09.2016.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro realizaci stavby společnost ERGO VH, spol. s r.o., Zlín

Celková cena díla je 1.294.875,- Kč + DPH.

Předmětem je revitalizace hřbitova Březnice. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce dlážděných ploch, spočívající v rozebrání ploch, ve výměně podkladních vrstev a položení betonové dlažby s plochou 325 m2 v únosnější konstrukci, která bude sloužit i pro možný pojezd pohřebních vozů. Je rovněž navržen přístupový chodník k márnici a manipulační plocha pro firmy zabezpečující instalaci pomníků.

Bude provedena částečná oprava stávající kamenné zdi. Současně bude provedena i výměna stávajího plotu z dolní strany a vstupní brány.

Dále bude zrevitalizováno centrum hřbitova - studna a okolí, instalace nového mobiliáře, zeleně u centrálního kříže a bude zde i možnost přípojného místa na elektřinu - zásuvka 220V.

A v neposlední řadě bude zde instalována pamětní deska nejvýznačnějšího březnického rodáka arcibiskupa Theodora Kohna.

Situace ke stažení zde