Navigace

Obsah

Chodníky v úseku "Zámeček-OÚ" a "Červené-Filip"

ds

Zde ke stažení

Cílem je výstavba nových chodníků podél místní komunikace v centru obce, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace s cílem doplnit stávající systém chodníků podél  místní komunikace o nové chodníky. Vzhledem k tomu, že nyní se chodci pohybují v uvedených částech komunikace přímo na okrajích vozovky, dojde realizací projektu k výraznému zvýšení bezpečnosti jak pěších, tak i automobilové a cyklo  dopravy. Cílovou skupinou jsou především obyvatelé obce, ale také návštěvníci, turisté a uživatele veřejné dopravy včetně dojíždějících za prací.

Na základě výběrového řízení tuto stavbu realizovala společnost ALPINE Bau CZ, a.s., Valašské Meziříčí

Celková cena díla je 2.888.450,- Kč + DPH.

Na projekt je  poskytována finanční podpora z EU.

Tento projekt je z 90% spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu.

Stavba byla dokončena 20.08.2018.

Realizací projektu došlo k vybudování nových chodníků ve 2. částech:

1) úsek Zámeček – obecní úřad - Situace v pdf

2)  úsek od Červeného – odbočka Filip - Situace v pdf

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

Realizace projektu – 1. část – Zámeček – Obecní úřad

Tento projekt řeší propojení chybějícího úseku chodníku na východní straně před hostincem, kde začíná (navazuje na stávající chodník zbudovaný v rámci revitalizace centra obce Březnice v r. 2015)  a dále pokračuje ke křižovatce ve směru na Zlín. Jedná se o exponovaný úsek přímo v centru obce, kde nebyl žádný chodník a pěší tedy chodili po okraji místní komunikace.

 

Realizace projektu – 2. část- úsek od Červeného – odbočka Filip

Řeší vybudování nového chodníku v zastavěném území obce podél severní strany komunikace mezi dvěma mosty přes Březnický potok. Ten je veden především na stávající nezpevněné ploše podél oplocení rodinných domů a je doplněn opěrnou zídkou a novým přístřeškem na autobusové zastávce. Opět se jedná exponovaný úsek přímo v centru obce, kde nebyl chodník a pěší tedy chodili po okraji místní komunikace

 

Chodníky splňují technické parametry dané vyhláškou MMR č. 398/2009 Sb. „o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – především pokud jde o příčný sklon, snížení obrubníků, vodící linie a varovné pásy