Navigace

Obsah

Rekonstrukce sportoviště v Březnici

Jedná se o výměnu sportovního povrchu a o výměnu části oplocení víceúčelového hřiště ve Sportovním areálu Březnice.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro realizaci stavby společnost Pavlacký, s.r.o., Luhačovice -  Smlouva o dílo

Celková cena díla je  2.022.971,- Kč + DPH

Financování akce: dotace 70% z Ministerstva pro místní rozvoj

Realizace stavby byla zahájena v březnu 2021 a dokončena v květnu 2021.

Rekonstrukce školního sportoviště v Březnici, SITUACE

Rekonstrukce školního sportoviště v Březnici, PŮDORYS

Rekonstrukce školního sportoviště v Březnici - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA