Navigace

Obsah

Výměna svítidel veřejného osvětlení

Tento projekt řeší výměnu starých svítidel veřejného osvělení v obci Březnice. Na základě výpočtu osvětlenosti jednotlivých komunikací bylo provedeno posouzení stávajícího stavu a navrženy úpravy - výměna nevyhovujících světelných bodů, včetně světelných zdrojů.

Stávající svítidla byla s ohledem na požadavky obce na návrh celkové modernizace osvětlovacího systému komunikací obce navržena k výměně za moderní typy s nárokem na vysokou kvalitu mechanické části svítidla a vysokou světelnou účinností danou použitím reflektoru svítidel s moderním zdrojem o světelném výkonu min. LED 100 lm/W se správnou vyzařovací charakteristikou.

Roční úspory energie v MWh po realizaci posuzovaného návrhu: 38,63 MWh/rok.

Podíl uspořené energie na celkové spotřebě po realizaci je 53,08 %.

Na základě výběrového řízení byla vybrána pro realizaci společnost SATTURN HOLEŠOV, spol. s r.o. - Smlouva o dílo

Na tuto akci poskytlo dotaci Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu EFEKT 2021 - aktivita 1A - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení - ve výši 1.870.399,- Kč.