Navigace

Obsah

ZÁPIS DO MŠ BŘEZNICE NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Typ: ostatní
Zápis do naší mateřské školy proběhne ve dnech 3. - 6. května 2021.

ZÁPIS DO MŠ BŘEZNICE NA ŠKOLNÍ ROK 2021

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ Březnice

 

 

Na základě doporučení MŠMT se zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022uskuteční v řádném termínu od 2. května 2021 do 16. května 2021. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání (PV) stanoví ředitelka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2).‘‘
Vzhledem k současným mimořádným opatřením je žádoucí:

- organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole

- upřednostnit podání žádosti (včetně kopie rodného listu dítěte a potvrzení o povinném očkování
dítěte) a to:

a) datovou schránkou

b) e-mailem opatřeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

c) zasláním poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

d) osobním podáním žádosti ve škole (schránka u branky ZŠ)

TERMÍN ZÁPISU V ZŠ a MŠ BŘEZNICE
Zápis do naší mateřské školy proběhne ve dnech 3. - 6. května 2021. 

Mateřská škola plánuje přijmout ve školním roce 2021/2022   13 nových dětí.

Podání žádosti a potřebných dokumentů ( kopie rodného listu dítěte, potvrzení o povinném očkování s razítkem lékaře - je součástí žádosti) proveďte v uvedeném termínu dle výše uvedených možností
a-d.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout na webových stránkách školy: zs-a-ms-breznice.webnode.cz  v sekci Mateřská škola/Dokumenty.
Formulář si můžete vyzvednout také osobně v MŠ od 19.4.2021
Všechny požadované dokumenty pečlivě zkontrolujte a vložte do obálky, kterou nadepište
ZÁPIS DO MŠ. Obálku zašlete poštou nebo vložte  do školní schránky umístěné u brány školy. Na email  : zsbreznice@zlinedu.cz  prosím, dejte oznámení, že jste obálku vložili do schránky školy. Registrační číslo a potvrzení o přijetí dokumentace Vám bude zasláno emailem nebo SMS, nezapomeňte je vyplnitŽádosti o přijetí.

Žádost o přijetí musí být řádně podepsaná zákonnými zástupci.

Všechny kopie dokladů budou po  ukončení přijímání dětí do MŠ skartovány!

Upozornění pro rodiče předškoláků:

K zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které
k 31. 8. 2021 dovrší věku 5 let, tedy dítě narozené v období 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016. 

Děkuji všem  rodičům za pochopení a spolupráci při organizaci zápisu.


V Březnici  14. 4. 2021                                   Mgr. Jana Vojtková, ředitelka školy

 


Přílohy

Vytvořeno: 19. 4. 2021
Poslední aktualizace: 19. 4. 2021 10:30
Autor: Správce Webu