Navigace

Obsah

Vyhlášky a zákony 

 

Obecně závazné vyhlášky obce Březnice

  Účinnost
OZV č. 1-2023 o místním poplatku z pobytu 01.01.2024
OZV č. 2-2023 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 01.01.2024
OZV č. 3-2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2024

OZV č. 4-2023 o místním poplatku ze psů 01.01.2024
OZV č. 5-2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2024

 

 

 

 
   
   
11.9.2019
12.9.2019
   
01.01.2024

 

 
   
   
   
   
15.11.2003

 

Vnitřní směrnice obce Březnice

 

 

Důležité zákony

 

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník