Navigace

Obsah

https://www.zsamsbreznice.cz/

 

Základní škola

 

Základní škola Březnice je trojtřídní škola, která se nachází v pěkném údolí nedaleko  od  krajského města Zlín. Předností vesnice je pěkně upravené životní prostředí a krásná příroda v jejím okolí. Budova školy je prostorná  a  stojí uprostřed velké školní zahrady, školní trakt je obrácený k jihu.

 

Základní škola a Mateřská škola Březnice je malotřídní škola s 5 ročníky ve třech třídách. Součástí školy je školní družina a výdejna obědů, které jsou umístěny v základní škole. Další součásti základní školy tvoří mateřská škola a školní jídelna, které jsou odloučená pracoviště vzdálená od budovy základní školy 300 metrů.

Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje školu 55 žáků.

I.třída  - je ve spojení /1.,2.ročník/ – třídní učitelka  Mgr. Jana Vojtková

24 žáků

 II.třída - je samostatná - / 3.ročník/ / - třídní učitelka  Mgr. Zuzana Žmolíková

               19 žáků

 III. třída- je ve spojení  /4. a 5.ročník /- třídní učitelka Mgr. Eva Mihalová

               12 žáků

 Vyučujeme  podle Školního vzdělávacího programu Škola  pro děti -  škola hrou. Klademe důraz na činnostní pojetí vyučování a dáváme   všem žákům dostatek příležitostí aktivně se podílet na vlastním vzdělávání, získávat nové vědomosti a dovednosti vlastní činností.

HLAVNÍ  ÚKOLY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2017/2018

 1. Plně se věnovat výuce a výchově dětí, aby bylo dosaženo dobrých výsledků nejen v hlavních předmětech JŠ a M, ale i v ostatních a také ve výchovách. Plně ve vyučování využívat interaktivní tabule.
 2. Výuka  angličtiny od 1. ročníku/ kroužek- Agentura Kroužky Zlín/
 3. Nadále se věnovat zlepšování estetického vzhledu učeben, chodeb
 4. Zajistit nabídku kroužků přes agenturu Kroužky Zlín
 5. Výchovně využít vánoční a velikonoční svátky, obnovit staré zvyky, vystoupení žáků ve školním rozhlase, klub seniorů
 6. Zajistit během roku akce:

      -     plavecký výcvik 2. a 3. ročník

 • výchovné koncerty ve Zlíně a v Bohuslavicích
 • recitační soutěž
 • pěveckou soutěž
 • výtvarné soutěže
 • matematickou soutěž- Klokan, Cvrček
 • Družinovou olympiádu
 • Kulturní pořady dle finančních možností
 • Protidrogové programy
 • Vycházky do okolí
 • Věřejná vystoupení – Vítání, senioři, Den státnosti,Den matek,Advent,Jarmark
 • Školní výlet
 • Školu v přírodě

 

 1. Sportovní úkoly školního roku:

      -     plavání

 • atletika-hřiště u ZŠ
 • jízda zručnosti – Dopravní hřiště Malenovice
 • využití odpočinkového koutu u školy

 

 1. Prezentace  školy:

      -      kabelová televize – fotky, příspěvky

 • veřejná vystoupení – vítání, sv. Václav, senioři, dětský karneval,Den matek./
 • písemný a výtvarný projev v obecnímčasopise
 • soutěže mimo školu
 • webové stránky školy
 • tvorba portfolií z jednotlivých akcí

 

 1. Zaměříme se na chování žáků:
 • pokusíme se zamezit projevům šikany
 • zaměříme se na ochranu přírody- třídění – Recyklohraní

 

 1. Individuální péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané – vyhledávání talentů

 

w

 

Mateřská škola

Mateřská škola  je od 1. 1. 2013 dvoutřídní školou s dětmi ve věku 3 – 7let. Horní třída s názvem Mravenečci s počtem 28 dětí  a dolní třída s názvem Berušky s počtem 15 dětí. Vyučují zde paní učitelky – Tereza Františáková, Hana Plocová a Gabriela Hnilicová.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu   pro předškolní vzdělávání –Přírodou krok za krokem. Pravidelný vzdělávací program a následná evaluace v naší MŠ probíhá nenásilně. Jednotlivé složky jsou součástí her. Důraz klademe především  na vztahy dětí  v kolektivu, pomoc starších dětí mladším a jejich co nejlepší začlenění do kolektivu již stávajících dětí. Neopomíjíme také svátky a narozeniny dětí ,které slavíme  gratulacemi omalovánkami a drobnými dárky.

Mimo vzdělávací program zajišťujeme pro děti spoustu vedlejších aktivit. Snažíme  se o to, aby tyto aktivity byly plnohodnotným přínosem jak pro děti, tak i pro rodiče.

Předností venkovské mateřské školy je možnost navázat dobrou spolupráci se základní školou, obzvláště když je mateřská škola odloučeným pracovištěm základní školy. Spolupráce se školou se daří úspěšně rozvíjet.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně.

s