Navigace

Obsah

Platná opatření a jejich úpravy s účinností od 10. května 2021

Typ: ostatní
Stručný přehled a opatření platná od 10. května 2021:

Omezení maloobchodu, shromažďování od 10. května

Platné omezení provozu škol a školských zařízení od 10. května

Úprava omezení škol a školských zařízení od 10. května

Úprava opatření k testování žáků od 10. května

 

Platná omezení pro provoz

škol, školských zařízení a jeslí

 • MŠ bez omezení počtu dětí, nově bez testování,
 • ZŠ pro 1. a 2. stupeň platí rotační výuka, systém testování beze změn, školní družiny a kluby beze změn,
 • Střediska volného času, ZUŠ – pro děti do 6 let věku neplatí povinnost testování (obdobné jako u MŠ), ve venkovních prostorách možnost výuky a aktivit až 30 osob, vnitřní prostory až 30 osoby,
 • dále platí zákaz sportovní činnosti jako součásti vzdělávání s výjimkou MŠ, SŠ a VŠ, kde je tato činnost stěžejní náplní a sportovní činnosti ve venkovních prostorách, pokud je umožněna přítomnost na vyučování,
 • jesle jako živnost, nově bez omezení.

divadel (aj. hudebních, filmových a uměleckých představení)

 • zákaz představení s přítomností diváků, možnost zkoušet.

provoz ZOO

 • zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních prostorech, ve venkovních pak může být využito nejvýše 20% kapacity.

muzeí, galerií

 • zákaz skupinových prohlídek, provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 1 osoba na 15 m2.

sportovišť

 • zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních prostorech (tělocvičny, hřiště, atd.) s výjimkou sportovní činnosti na školách, kde to mimořádná opatření umožňují a sportovní přípravy osob, které ji provádí v rámci výkonu zaměstnání, podnikatelské činnosti, aj. obdobné nebo činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a sportovních akcí, které nejsou zakázány.

umělých koupališť (plavecký bazén, wellness zařízení, sauny, aj.)

 • zákaz přítomnosti veřejnosti pro umělá koupaliště pokud se nejedná o poskytování zdrav. služeb.

trhů, tržnic

 • zákaz prodeje pokrmů a nápojů k bezprostřední konzumaci, míst k sezení a stolů, omezení počtu osob max. 1 na 15 m2.

 

Dále platí zákaz spolkových, sportovních, tanečních, tradičních aj. podobných akcí a shromáždění, slavností, přehlídek, poutí, veřejných i soukromých akcí s účastní přesahující ve stejný čas více než 2 osoby.

omezení se nevztahuje

 • na svatby a pohřby, zde nejvýše 30 osob,
 • shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
 • hromadné akce, které mají stanoveny závazné podmínky pro konaní od MZ (státní zájem, významné kult. a sportovní akce),
 • sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy mimo vnitřní prostory za podmínek 15m2 na 1 sportujícího, skupiny nejvýše po 30 osobách, nevyužívá se vnitřní zázemí sportovišť, subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob, účastníci přípravy s výjimkou dětí do 6 let se prokazují negativním testem nebo čestným prohlášení o jeho absolvování,
 • organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za následujících podmínek (odstavec 4 písm. g - provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním) - poskytování služby v domácnosti uživatele služby, provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby, provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 30 osob ve skupině, max. 1 osobu na 15 m2, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci osob, účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, se prokazuje negativním testem nebo čestným prohlášení o jeho absolvování.

Přílohy

Vytvořeno: 7. 5. 2021
Poslední aktualizace: 7. 5. 2021 10:46
Autor: Správce Webu